Dokumentarni film Postaja

Glavna Postaja

Mama Zofa predstavlja osemdesetminutni dokumentarni film, v katerem deset sodelujočih pripoveduje o tem, kako danes postajamo mame in očetje. Posamezne pripovedi pa si lahko ogledate na Malih postajah.

FILMDOK: Postaja Oče, Postaja Mama

V petnajstletnem delovanju Združenja Naravni začetki se osredotočamo na čas nastajanja družine in njenega širjenja. Številni starši izkušajo, da se s prihodom otroka razmerja v partnerskem odnosu pretresejo in na novo vzpostavljajo. To je tudi čas, ko se jasneje kot pred tem zarišejo vzorci družinskega življenja. Ti kratkoročno in dolgoročno vplivajo na kakovost življenja družine in posameznikov ter posameznic v njej. Oblikujejo tudi način, kako otroci doživljajo vlogo matere in očeta, in tako nastajajo prve predstave o ženskosti in moškosti tistih, ki bodo v prihodnosti te vloge tudi živeli. Kakšni so ti vzorci družinskega življenja: so samoumevno privzeti, »podedovani« ali na novo premišljeni in dogovorjeni? Kako sodobne matere in očetje oblikujejo svoje lastno starševstvo?

Vsaka nosečnost, porod, materinstvo in očetovstvo je zgodba zase. Obenem pa nastaja v določenih zgodovinskih, kulturnih in socialnih okoliščinah, ki spodbujajo ali zavirajo enakovredno in vzajemno podporno starševstvo.

Naša Mama Zofa z dokumentarnimi filmi Postaja in besedili vabi k prepoznavanju dobrih rešitev pri oblikovanju enakovrednega in vzajemno podpornega starševstva, vabi k nadgradnji rešitev, želi si, da bi si zastavljali iskrena vprašanja in živeli ustvarjalne odgovore.

Zamisel in uresničitev filma: Irena Šimnovec in dr. Zalka Drglin.