4. primer: Nosečnica s težavami v duševnem zdravju, carski rez in stik z otrokom

Gre za primer predstavnice ranljive skupine nosečnic, žensko z izrazitejšimi težavami v duševnem zdravju, ki jih uspešno obvladuje z zdravili; dobro sodeluje s specialistom. Pri načrtovanem carskem rezu je želela, da bi otroka videla takoj, da bi bil ob carskem rezu poleg njen partner, ki bi otroka vzel k sebi v naročje, če bi bilo vse v redu z njegovim zdravjem. V najbližji porodnišnici ni možnosti za navzočnost očeta pri porodu s carskim rezom.

Predstavitev izkušnje, težave
»V porodnišnici Trobentica so nama rekli, da je carski rez operacija in pri operacijah ne more biti zraven še nekdo drug, laik. Očki padajo skupaj tudi že v porodni in potem imajo z njimi delo, nimajo pa ljudi, ki bi se še z njim ukvarjali.«
»Jaz sem že bil pri porodu, imam otroka iz prvega zakona. Takrat so mi rekli, da je moje mesto pri glavi /porodnice/. Brisal sem čelo, držal za roke. Ko se je zapletlo, so me poslali ven. Bilo je grozno, nisem vedel, kaj se dogaja. Mislil sem, da gre za življenje. To so bili grozni občutki. Potem so me po dolgem času poklicali nazaj, da sem videl oba, Teo je bil že oblečen na pultu, ves rdeč, je jokal.«
»Nama bi se zdelo lepo, ko bi ga /novorojenčka/ dobila takoj v naročje, ko bi ga Miha /bodoči oče/ dobil v naročje, pa da bi ga mogoče slikal, če bom jaz v splošni /anesteziji/, da ne bo sam.«

Potek svetovalnega dela
Vprašanje smo dobili po elektronski pošti in odgovorili; nato smo se s parom dobili na svetovalnem pogovoru. Ob razreševanju nekaterih aktualnih težav z razpoloženjem bodoče matere – povečana tesnoba, povezana z bližajočim se porodom in novimi nalogami materinstva – smo se pogovorili o njunih pričakovanjih glede poroda. Gre za načrtovan carski rez, pri katerem se je po naših informacijah v nekaterih porodnišnicah mogoče dogovoriti za prisotnost očeta. Par smo seznanili z izkušnjami drugih, ki so uresničili podobna pričakovanja. Skupaj smo pregledali prednosti in slabosti različnih vrst porodov glede na potrebe novorojenčka in se pogovorili o možnostih za tesen telesni stik med materjo in/ali očetom takoj po rojstvu po carskem rezu glede na različna stanja (če je mama v splošni anesteziji ali je prejela področno; če je otrok zdrav ali potrebuje posebno skrb …). Premislili smo o okoliščinah, ki bi jih potreboval očka, če bi bil on tisti, ki bi otroka dobil v naročje takoj po rojstvu.

Kaj storiti
Paru smo ponudili literaturo o zgodnjih urah po rojstvu otroka, dodatne informacije o potrebah novorojenčka in primere izkušenj parov v podobnih situacijah v Sloveniji; premislila bosta o svojih možnostih in se odločila glede nadaljnjih korakov. Po usmeritvi v ustanove, kjer je mogoče uresničiti očetovo navzočnost pri porodu s carskim rezom, da bi se pogovorili o nadaljnjih postopkih, sta to tudi storila in našla ustrezne sogovornike; o tem sta nam poročala. Ker se porod lahko spontano začne že pred predvidenim carskim rezom, smo se pogovorili tudi o različicah ravnanja v takih primerih. Z mamo smo se srečali na dodatnem svetovanju in skupaj ustvarili in nato spremljali njen načrt glede ohranjanja dobrega počutja do poroda in po rojstvu otroka ter jo spodbudili k rednim stikom s specialistom; tudi glede ustreznega jemanja zdravil zaradi njenih duševnih težav.

Utemeljitev
1.) Vemo, da je ena osnovnih potreb novorojenčka, da je v neposredni telesni bližini svoje matere in da mu je najbolje, ko je gol na njeni goli koži. V nekaterih primerih tega ni mogoče uresničiti, na primer zato, ker je mama v anesteziji. V takih primerih je pomembno, da otroku ponudimo bližino druge pomembne osebe, ki je ob porodu, njegovega očeta. V idealnih okoliščinah oče zagotavlja neposreden in dolgotrajen stik z otrokom vse dokler mama ni pripravljena na to, da sprejme novorojenčka v svoje naročje. Novorojenček potrebuje umirjeno in primerno toplo okolje z blago svetlobo ter čim večjo tišino. Glasovi in zvoki naj bodo umirjeni in tihi. Prisluhnil bo očetu; njegov glas bo kmalu povezal z njegovim obrazom; prepoznal ga bo iz časa, ko je bil v materinem telesu. Za bodočega očeta je izjemnega pomena, da vnaprej ve, kakšne so možnosti za tesen telesni stik z novorojenčkom; da se ga informira o otrokovih potrebah v tem času, ko še ni v stiku z materjo in da se očetu zagotovi kar največje udobje, da se bo novorojenčku lahko posvetil. Oče bo morda potreboval praktične nasvete, podporo in pomoč osebja, zato je nujno dobro sodelovanje med bodočimi starši in osebjem. Oče bo morebiti potreboval tudi informacije o zdravstvenem stanju svoje partnerke in informacije o morebitnih postopkih in posegih pri novorojenčku.

2.) V obporodni skrbi je zagotovljena popolna informirana izbira, ki jo zagotavlja Zakon o pacientovih pravicah (2009). To pomeni, da pred vsakim postopkom ali posegom zdravstveni strokovnjaki zagotovijo popolno informirano izbiro; pri tem uporabljajo jezik, ki je razumljiv in prilagojen posameznici oziroma staršem. Starši so obveščeni o skrbi za dojenčka.
Zagotovljene so pravočasne, popolne, natančne, nepristranske in razumljive informacije o razlogih, morebitnih prednostih in tveganjih, povezanih s pregledi, testi, postopki, posegi in zdravili, ki jih predlagajo zdravstveni strokovnjaki. Zagotovljena je seznanitev z drugimi izbirami, ki so na voljo, njihovimi prednostmi in tveganji. Informacije temeljijo na najsodobnejših izsledkih o prednostih, slabostih in izbirah, da bi se ženske lahko informirano odločile o skrbi zase in starši o skrbi za svoje dojenčke.
Na podlagi dobre obveščenosti o otrokovem stanju in z zagotovljenim sodelovanjem pri odločanju o njegovi negi in zdravljenju so starši opolnomočeni, kar je pomembno za dobrobit družine. Dobra informiranost in podpora ter medsebojno sodelovanje zdravstvenih strokovnjakov in uporabnice je pomembna tudi za bodoče matere oz. nosečnice glede predlaganih zdravil in skrbi zase, kadar gre za težave v duševnem zdravju.

3.) Prepričani smo, da bi morala v obporodnem obdobju dobivati ženska in družina čustveno, telesno in družbeno podporo; da bi družba morala priznavati poseben položaj ženske, ki pričakuje otroka, prepoznavati njeno drugo stanje in da bi morale biti zagotovljene različne oblike podpore in pomoči ter posebna zaščita; posebna pozornost bi morala biti namenjena ranljivim skupinam in posameznicam. V našem primeru je bila to ženska s težavami v duševnem zdravju, ki potrebuje posebno naklonjeno in individualizirano obporodno skrb. Z zagotavljanjem take skrbi prispevamo k dobremu celostnemu zdravju ženske, moškega, otroka in cele družine.

4.) Vloga očetov se v obporodnem času hitro spreminja. Tako kot ženske tudi moški potrebujejo individualizirano podporo, informacije in pomoč. Če moški izrazi pripravljenost ali željo, da bi svojega novorojenčka sprejel v naročje po porodu, ko mama tega ne bi mogla storiti, ga je treba podpreti in mu zagotoviti okoliščine, da bo to storil varno in kompetentno. Prav tako je treba okrepiti aktivnosti, da bi zagotovili možnosti (varnega) prisostvovanja bodočih očetov tudi pri medicinskih postopkih in posegih pri porodu, ko se bodoča mama s tem strinja.

<< 3. primer | 5. primer >>