Moj trebušček, najin porod, naše rojstvo: 20 pravic za 20.000 družin

Poznate svoje pravice v nosečnosti, med porodom in po njem?

V Sloveniji v letu dni skoraj dvajset tisoč žensk podari življenje malemu bitjecu - to dejanje naj bo varno in izpolnjujoče.

 
Dejstva so: V Sloveniji uveljavljene porodne prakse niso zadovoljivo usklajene s sodobnimi znanstvenimi izsledki. Nekatere pogosto uveljavljene porodne prakse ne koristijo pri porodih z majhnim tveganjem, nekatere pa celo škodujejo ženskam in/ali otročkom. Na drugi strani pa obstajajo porodne prakse, katerih dobrodejnost je znanstveno dokazana, pa v Sloveniji niso uveljavljene.
 
Številne ženske niso ustrezno obveščene o prednostih in slabostih posameznih posegov in/ali zdravljenju, negi in postopkih med nosečnostjo, porodom in po njem, ali o možnih izbirah ter njihovih prednostih in slabostih.
 
Odnos zdravstvenih strokovnjakov do žensk v  nosečnosti, med porodom in po njem ter do novorojenčkov in dojenčkov ne dosega vedno meril kakovosti.
 
Nosečnice, porodnice in (bodoči) starši pogosto ne vedo dovolj o svojih pravicah do obveščenosti, izbirah zase in za svojega otroka, in teh pravic ne udejanjajo.
 
 
KOT ŽENSKA V PRIČAKOVANJU OTROKA imate po Zakonu o pacientovih pravicah:
 
 1. pravico, da o sebi in o svojem telesu ter otroku, ki se razvija v vas, odločate vi. To pomeni, da končno odločitev o predlaganem zdravljenju, posegih in negi v nosečnosti in med porodom sprejmete vi.
  Ta pravica je povezana tudi s pravico, da zdravstveni strokovnjaki upoštevajo vašo vnaprej izraženo voljo (na primer, če ste že vnaprej zavrnili določeno zdravstveno oskrbo).
 2. pravico, da pred vsakim postopkom ali posegom zdravstveni strokovnjaki zagotovijo informirano izbiro. Pravico imate torej do obveščenosti in sodelovanja; do popolnih, vam razumljivih informacij o razlogih, morebitnih prednostih in tveganjih, povezanih s pregledi, testi, postopki, posegi in zdravili, ki jih predlagajo zdravstveni strokovnjaki; in do seznanitve z drugimi izbirami, ki so na voljo, njihovimi prednostmi in tveganji.
  To pomeni med drugim tudi dosledno obveščanje o nameri, da se izvede postopek ali poseg, kot so med drugimi ločevanje ali umetno prediranje plodovih ovojev, prerez presredka, uporaba zdravil za sproženje in pospeševanje poroda.
 3. pravico, da zdravstveni strokovnjaki počakajo na vaš pristanek ali zavrnitev predlaganega postopka, posega ali zdravila. Pravico imate, da vašo odločitev spoštujejo, tudi če se z njo ne strinjajo in četudi ni v skladu z doktrino. Ob tem imate pravico, da si kadarkoli premislite.

  Prva, druga in tretja pravica so za zdravstvene strokovnjake zavezujoče, izjeme so primeri, če posameznica izrecno poudari, da ne želi soodločanja o posegih, postopkih in zdravilih med nosečnostjo in porodom. To velja tudi v primerih, ko gre za nujno medicinsko pomoč ali za vašo nezmožnost odločanja o sebi ali izražanja teh odločitev. Takrat v vašem imenu odločajo vaši bližnji ali vnaprej izbrani zdravstveni pooblaščenec z overjenim pooblastilom.

 4. pravico do zavrnitve ali odločitve za sodelovanje v raziskavi potem, ko so vas popolno informirali. Odločitev ne sme vplivati na nadaljevanje skrbi in nege.


  KOT (BODOČA) MATI, OČE IN KOT DRUŽINA imate po Zakonu o pacientovih pravicah tudi:
 5. pravico do kakovostnega odnosa zdravstvenih strokovnjakov, ki ob zagotavljanju enakosti (enakopravna obravnava in dostop) upošteva posebnosti posameznice oz. (bodočih) staršev in družine; torej je kulturno, versko, jezikovno, socialno in osebnostno občutljiva in spoštljiva ter zagotavlja ohranjanje dostojanstva ter telesne in psihične integritete.
  To pomeni med drugim tudi, da spoštujejo vaša verska, nazorska, kulturna prepričanja in življenjski slog. To pomeni kakovostno celostno podporo zdravstvenih strokovnjakov in upoštevanje posebnih potreb nosečnic, staršev in otrok, npr. v primerih hudo bolnih otročkov ali z življenjem nezdružljivih stanj pri otrocih in pri smrti otrok. To pomeni tudi posebej občutljivo nego in skrb za okrevajoče po spolni zlorabi.
 6. pravico do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov med vsemi postopki, kot so jemanje anamneze, pregledi, posegi, zdravljenje.
  To pomeni med drugim tudi, da so vrata porodne sobe, v kateri rojevate, zaprta; zagotavljanje ustreznih okoliščin za pogovor o občutljivih zadevah (npr. da drugi pogovora ne slišijo). To pomeni tudi, na primer, da se poporodni pregled čišče in presredka v vsakem porodnem okolju izvede tako, da poleg zdravstvenega strokovnjaka in njegovih sodelavcev ni drugih oseb.
 7. pravico do pristanka ali zavrnitve predloga za navzočnost drugega razen vašega zdravstvenega strokovnjaka in njegovih sodelavcev, ki opravljajo določen postopek ali poseg.
  To pomeni tudi, da lahko sprejmete ali odklonite navzočnost študentov ali študentk v ambulanti, pri ultrazvočnem pregledu, v porodni ali v bolniški sobi.
 8. pravico do pristanka ali zavrnitve predloga, da bi drugi (poleg vašega zdravstvenega strokovnjaka in njegovih sodelavcev) opravili določen postopek ali poseg.
 9. pravico do seznanitve z vašo (in otrokovo) zdravstveno dokumentacijo.
  To pomeni, da imate pravico do vpogleda, prepisa in kopiranje svoje (in otrokove) zdravstvene dokumentacije, na primer porodnega zapisnika; če želite, tudi z obrazložitvijo izvajalca zdravstvenih storitev. V zdravstveno dokumentacijo se lahko dodajo vaše pripombe.
 10. pravico do obravnave kršitev pacientovih pravic.

  Za več informacij glejte Zakon o pacientovih pravicah.

  V ZDRUŽENJU NARAVNI ZAČETKI SMO PREPRIČANI, DA IMATE KOT NOSEČNICA, PORODNICA OZIROMA ŽENSKA PO PORODU poleg naštetih pravic tudi:
 11. pravico do zdravstvene skrbi in nege sebe in otroka, ki temelji na sodobnih znanstvenih izsledkih o posegih, postopkih in zdravilih, njihovih prednostih in tveganjih, torej do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe. Pravico imate do preverjenih učinkovitih in varnih posegov in postopkov, kadar jih je smiselno uporabiti. Pravico imate izogniti se nevarnim, škodljivim ali nepreverjenim posegom in postopkom.
 12. pravico do zdravstvene skrbi in nege zase in za otroka v nosečnosti, med porodom in po njem, ki jo izvaja kompetentna babica /skupina babic/ v obliki ena babica – ena ženska, po presoji v sodelovanju z zdravniki in drugimi strokovnjaki, kot so medicinske sestre, socialne delavke, psihologinje.
  Ženska ima pravico do izbire osebne babice, s katero lahko vzpostavi zaupen odnos.
 13. pravico izbrati porodno okolje z ustrezno strokovno pomočjo (katerokoli porodnišnico oz., če gre za porod z majhnim tveganjem, katerokoli porodnišnico, samostojni porodni center, porod doma) na podlagi objektivnih informacij o prednostih in tveganjih.
 14. pravico, da vas pri pregledih v nosečnosti, med porodom in po njem spremljajo vaši bližnji, eden ali več. Za navzočnost bližnjih pri porodu porodno okolje ne sme postavljati pogojev, povezanih z izobraževanjem ali plačilom, prav tako ne sme postavljati omejitev glede števila navzočih bližnjih.
 15. pravico do čustvene, telesne in družbene podpore med nosečnostjo, med porodom in po njem.
  To pomeni tudi, da imate možnost za porodno in poporodno podporo uporabiti nego doule, ne glede na porodno okolje. V primeru, da zaradi svojega ali otrokovega telesnega ali duševnega zdravja potrebujete dodatne informacije, podporo ali pomoč, imate pravico do pregledne in učinkovite mreže ustreznih ustanov in strokovnjakov.
 16. pravico do seznanitve z doktrino porodne pomoči posamezne porodnišnice, porodnega centra ali samostojne babice za porod doma in njihovimi rezultati v obliki kvalitativnih in kvantitativnih podatkov.
  To pomeni tudi, da so informacije o številu posameznih posegov, kot je število sproženih porodov, porodov, pospešenih z zdravili, prerezu presredka, rabi intravenozne infuzije in kardiotokografa preprosto dostopne in da so na primeren način podane informacije o dostopnih načinih porodne pomoči (med drugimi porodni položaji, porodni pripomočki, razpoložljivost zdravstvenih strokovnjakov).
 17. pravico do fiziološkega poroda, če gre za porod z majhnim tveganjem, vključno s svobodo gibanja in uporabe različnih porodnih položajev v prvi in drugi porodni dobi, hranjenja in pitja, fiziološko tretjo porodno dobo brez uporabe zdravil in upoštevanja dogovora o času prereza popkovnice. Vsa porodna okolja morajo zagotavljati pripomočke za fiziološki porod (med drugim porodno kad, vrv, porodno žogo, porodno pručko), zdravstveni strokovnjaki pa morajo ustrezno svetovati in spodbujati njihovo uporabo.
 18. pravico do izbire in uporabe različnih metod za lajšanje porodnih bolečin in/ali sodobnih zdravil proti bolečinam.
  To pomeni tudi, da so metode, vključno z rabo porodne kadi, toplih in mrzlih obkladkov, različne masaže, in sodobna učinkovita zdravila, vključno z epiduralno anestezijo in rabo remifentanila, dostopna brez plačila in ob vsakem času. Ta pravica je neposredno povezana s pravico do preprečevanja in lajšanja trpljenja, zagotovljeno v Zakonu o pacientovih pravicah.
 19. pravico do neprekinjenega stika in sobivanja z novorojenčkom/novorojenčico.
  To pomeni, da vas v nobenem primeru ne ločujejo od vašega otročka, razen ko gre za nujno medicinsko pomoč. Neprekinjen stik z novorojenčkom pomeni tudi, da čistijo dihalne poti in da opravijo prvi pregled v vašem naročju. To pomeni tudi, da jemljejo kri med dojenjem in/ali ko ga crkljate v naročju vi ali očka. Pri nedonošenčku s stabilnimi življenjskimi funkcijami mora biti zagotovljeno dolgotrajno kengurujanje, vzpostavljanje dojenja in njegovo spodbujanje in neomejeno obiskovanje staršev. Pravico imate do neprekinjenega sobivanja z otročkom, tudi po carskem rezu. Vi in vaš dojenček imata pravico, da opravijo zdravstvene preglede ali posege pri otroku v naročju matere ali očeta, če je le mogoče.
 20. pravico do sodobnih in preverjenih informacij o dojenju in prehrani novorojenčka/ novorojenčice in dojenčka/ dojenčice, do telesne in psihične podpore, pomoči in usmeritev k dodatnim virom, kadar to želite.
  To pomeni tudi, da ni omejevanja časa dojenja nedonošenčkov, če otrokovo stanje to dopušča. To pomeni tudi zagotavljanje učinkovitih podpornih okolij za dojenje v različnih zdravstvenih ustanovah.

   
Zdaj, ko svoje pravice poznate, bi jih radi udejanili. Pri tem morda potrebujete zagovorništvo – pojasnila, raziskovanje in pomoč pri uresničevanju pravic so ene izmed pomembnih usmeritev, h katerim smo se pri Združenju Naravni začetki zavezali.
 
 
Vse najboljše za rojstni dan!
 
Pri Naravnih začetkih, Združenju za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in starševstva, se zavedamo ranljivosti, značilne za žensko, ki pričakuje otroka, in njenega hotenja, da bi kar najbolje poskrbela za dišeče bitjece, ki se bo kmalu kmalu rodilo. 
Zavedamo se odgovornosti bodočih staršev, ki se soočajo s številnimi odločitvami o negi in skrbi med nosečnostjo, porodom in po njem. 
Zavedamo se moči, s katero se dvomi materinstva in očetovstva spreminjajo v odločno in zavzeto iskanje informacij, podpore in pomoči. 
 
Draga mama, dragi oče, dragi otročiček, ki rasteš v trebuščku, pravica do varnega in izpolnjujočega poroda je na vaši strani.
 
 
Moj trebušček, najin porod, naše rojstvo: 20 pravic za 20.000 družin je nastalo v programu ProMama. Zagovorništvo žensk in družin v obporodnem obdobju.
Hvala Mestni občini Ljubljana za sofinanciranje in podporo pravicam, ki rišejo nasmehe na obraze mater, očetov in otrok.
Hvala za sodelovanje vsem neimenovanim.
 
Viri 
Z. Drglin, R. Pavlovič, I. Šimnovec, Poziv Demokratizacija vsakdanjega življenja žensk: nosečnost, porod, poporodno obdobje, 2001, 2004.
Zakon o pacientovih pravicah, UL RS 15/2008.
Kaj vam prinaša Zakon o pacientovih pravicah? Ministrstvo za zdravje RS 2008.
Z. Drglin, Rojstna hiša. Kulturna anatomija poroda, Delta, Ljubljana 2003.
Z. Drglin (ur.), Rojstna mašinerija. Sodobne obporodne vednosti in prakse na Slovenskem, Annales, Koper 2007.
I. M. Gaskin, Modrost rojevanja. Odličen porodni vodnik vodilne svetovne babice, Sanje, Ljubljana 2007.
The Rights of Childbearing Women 2002, 2006 www.childbirthconnection.org/rights.
M. Wagner, Moj porodni načrt. Popoln vodnik za varen in izpolnjujoč porod, Sanje, Ljubljana 2008.
O spolnih in reproduktivnih pravicah nasploh glejte zloženko Moje telo, moje življenje, moja izbira. www.filantropija.org