Porodna pobuda

Pridružite se nam v prizadevanjih za odlično obporodno skrb v Sloveniji.

Pri Združenju Naravni začetki smo zapisali predlog za odlično obporodno skrb v Sloveniji. Vabimo vas, da se nam pridružite in s svojim glasom podprete naša prizadevanja. Pobudo z vašimi podpisi bomo izročili Ministrstvu za zdravje RS.

 
 • 1.
 • Odnos do vsake ženske je spoštljiv. Zagotovljeno je dostojanstvo žensk.
 • 2.
 • V obporodnem obdobju dobivata ženska in družina čustveno, telesno in družbeno podporo.
 • 3.
 • Nosečnici z majhnim tveganjem je zagotovljen fiziološki porod, vsem je zagotovljena ustrezna zdravniška pomoč.
 • 4.
 • V obporodni skrbi se potencialno nevarni postopki, posegi in zdravila uporabljajo le zaradi tehtnih razlogov.
 • 5.
 • Na voljo so različne metode za lajšanje porodnih bolečin in sodobna zdravila proti bolečinam.
 • 6.
 • Uresničen je model obporodne skrbi, ki združuje babiški in zdravniški pristop.
 • 7.
 • V obporodnem obdobju je ženski zagotovljena neprekinjena celostna skrb »ena ženska – ena babica«.
 • 8.
 • V obporodni skrbi usklajeno sodelujejo zdravstveni in drugi strokovnjaki, ustanove, organizacije in združenja.
 • 9.
 • V obporodni skrbi žensko spremljajo drugi po njeni izbiri.
 • 10.
 • V obporodni skrbi se dosledno spoštuje Zakon o pacientovih pravicah.
 • 11.
 • V obporodni skrbi je zagotovljena popolna informirana izbira.
 • 12.
 • Oblikovan je sistem obporodne skrbi z različnimi porodnimi okolji in ustrezno strokovno pomočjo.
 • 13.
 • Posameznice in družine so seznanjene z doktrino porodne pomoči posameznega porodnega okolja.
 • 14.
 • V porodnih okoljih je zagotovljen neprekinjen stik med otrokom in mamo (očetom, pomembnim drugim). V obporodnem obdobju so zagotovljene informacije, podpora in pomoč pri negi in skrbi za otroka.
 • 15.
 • Za oblikovanje in spremljanje sistema obporodne skrbi je ustanovljena posvetovalna skupina; cilj je varna in učinkovita skrb za mamo in otroka.

Berete povzetek Porodne pobude. Vabimo vas, da si preberete celotno Porodno pobudo in Porodno pobudo s pojasnili, kjer smo posamezne postavke še razložili, utemeljili ter jih ponekod ponazorili s primeri. V pobudi s pojasnili so navedeni tudi poglavitni viri in literatura za poglabljanje in pregled izhodišč.

Varovanje osebnih podatkov: Vaši podatki bodo shranjeni pri Združenju Naravni začetki. Ob izročitvi Porodne pobude jih bomo posredovali Ministrstvu za zdravje. Ne bomo jih uporabili v kakršen koli drug namen niti jih ne bomo posredovali tretji osebi. Od Združenja Naravni začetki boste zaradi preprečevanja morebitnih zlorab podpisov prejeli elektronsko sporočilo. Šele s potrditvijo v odgovoru bomo šteli vaše soglasje k pobudi.

Porodno pobudo smo podpisale/i:

Nežno me objemi

Pobudnice in prvopodpisnice/ki:

 • Zalka Drglin
 • Irena Šimnovec
 • Marsden Wagner
 • Ina May Gaskin
 • Van Tuyl Thea
 • Elisabeth Geisel
 • Elizabeth Davis
 • Robbie Davis-Floyd
 • Verena Schmid
 • Dunja Obersnel Kveder
 • Debra Pascali-Bonaro