Ana, Ivana in ... ter pravica do poroda doma

Ivana Pojatina je Zagrebčanka, ki je želela svojega četrtega otroka roditi doma ob pomoči babice. Pri tem ni dobila podpore hrvaškega zdravstvenega sistema, zato se je na začetku leta 2012 odločila, da bo vložila tožbo proti hrvaški državi na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Pripadnice društva Roda ob tem pričajo o kršenju pravic, težavah in emocionalnih pritiskih, ki jih doživljajo starši, ki se odločijo za porod doma: o prijavah na policijo in na centre za socialno delo z grožnjo odvzema otroka, o nevarnih vaginalnih pregledih takoj po porodu, o ločitvah novorojenčka od matere pri prihodu v porodnišnico ter o težavah pri prijavi otroka na matičnem uradu.

Leta 2010 je Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru Ana Ternovszky proti madžarski državi sklenilo, da je porod doma človekova pravica, ki je zaščitena pod 8. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah: pravica do zasebnosti in družinskega življenja.

Pri Združenju Naravni začetki izrekamo podporo zahtevi Ivane Pojatina glede nuje po zagotovitvi pravic in dostojanstva žensk, njihovih otrok in družin v nosečnosti in pri porodu. Ob tem poudarjamo iz naše Porodne pobude za odlično obporodno skrb:

»12. Oblikovan je sistem obporodne skrbi z različnimi porodnimi okolji in ustrezno strokovno pomočjo.

Zagotovljena je izbira porodnih okolij z ustrezno strokovno pomočjo. Za porod z majhnim tveganjem ženska izbira med porodnišnicami, samostojnimi porodnimi centri in porodom doma na podlagi objektivnih informacij o prednostih in tveganjih.«

/ http://www.mamazofa.org/akcije/porodna-pobuda/.

Napredni zdravstveni strokovnjaki in raziskovalke in raziskovalci, ki so ustvarili eno najnaprednejših iniciativ Pobudo mednarodnega porodnega združenja MamaOtrok, izrecno izpostavljajo: »Številne ženske lahko varno rodijo doma ali v porodnih centrih zunaj bolnišnic, če je na voljo strokovna pomoč in učinkovit sistem prevoza. Vse ženske, vključno tiste s predhodnimi carskimi rezi, s plodovi v medenični vstavi in dvojčki, morajo biti natančno informirane o prednostih in slabostih vaginalnega poroda in carskega reza v vsakem od porodnih okoljih in z vsako vrsto strokovnjakov, ki so na voljo.« / www.mamazofa.org/za-starse/literatura/.

 

Predpogoj za to pa je vztrajanje pri globokem razumevanju prvega koraka Porodne pobude, ki pravi: »Odnos do vsake ženske je spoštljiv. Zagotovljeno je dostojanstvo žensk.«

 

Več na to temo:

http://www.roda.hr/article/read/ivanapojatina-vs-republikahrvatska