Kaj zdaj: je porod del narave ali del kuture? Vabilo, pa še zahvala

Drage bralke, dragi bralci, 

če ne verjamete v floskulo, da si današnje ženske za porod samo nekaj "zmišljujejo", 

če čutite, da je nekaj v babištvu, kar klije in raste, pa še ni v popolnem razcvetu, 

če migate z ušesi, ko vam nekateri pripovedujejo o modrosti ženskega telesa in pomenu spoštovanja porodnega dogajanja ob hkratnem vključevanju sodobne medicine, 

 

potem vas obveščam, da je v tretji letošnji številki revije Proteus, letni 74, izšel moj prispevek Porod kot sotočje narave in kulture. Kako preseči umišljeno nasprotje?  Zelo sem vesela, ker ob besedilu teče niz fotografij s poroda v vodi iz naše bližnje okolice, nasploh precej drugačnega kot je povprečni bolnišnični porod. 

 

Nekaj odlomkov za okus: 

"Kakor je filozofija ljubezen do modrosti, odlične babice preveva ljubezen do modrosti rojevanja, ki je vpisana v presečno množico narave in kulture; tistega najboljšega, kar lahko daje kultura, in tistim dobrim, kar je zapisano v naravne zmožnosti žensk in otročičkov in omogoča porod. Ta modrost kliče sodobne porodne pomočnice k čimprejšnjem prepoznanju in upoštevanju. Na ravni skupnosti smo pred izzivom, kako združiti najboljše znanstvene dosežke v medicini in babištvu hkrati s kulturno premeno.

Dozorel je čas za krepitev prizadevanj, s katerimi ustvarjamo drugačne spomine, namenjene prihodnosti naših hčera in vnukinj. Premislimo o darilu, ki jim ga z našimi porodnimi zgodbami ustvarjamo in izročamo danes; odkrivajmo vednost o modrosti ženskega telesa v naši biološki in kulturni preteklosti, pričujmo o bolečini in radosti poroda."

prva informacija na: www.proteus.si

In naj vas potem povabim še k branju o šakalih, ki naseljujejo tudi nekatera področja v Sloveniji, v veliko veselje mi je povedati, da sem ga neko zimo srečala na Barju, medtem ko sva tekla v različnih smereh.

Na tem mestu zahvala uredniku Proteusa Tomažu Sajovicu za spodbudo za nastanek besedila, odprtost, še posebej pa za predanost tematikam, povezanimi z jezikom, humanistiko in naravoslovjem, oblikovalki Edi Pavletič za potrpežljivost in spoštljiv pristop, materi, otroku in celi družini na fotografijah za okno v intimno dogajanje, Ireni Šimnovec, predsednici Združenja Naravni začetki, za nesebično prijateljsko podporo.

Seveda pa: brez nočnih pogovorov in drugačnih premislekov, ki so vstopili v moje življenje v zadnjem času, tega branja ne bi bilo.

dr. Zalka Drglin, ženske študije
transakcijska analitičarka - svetovalka