Nagrada Ini May Gaskin ali Kako smo lahko veseli

Dragi, drage,

saj veste, kajne, da poleg Nobelovih nagrad od leta 1980 podeljujejo tudi tako imenovane alternativne Nobelove nagrada (Right Livelihood Award). V letu 2008 jo je med drugimi (dobitniki so štirje, posamezniki ali organizacije) dobila Monika Hauser, ki jo pri nas poznamo tudi po knjigi Začenjam vedno znova, je pa ustanoviteljica Medica Mondiale, posvečena pomoči okrevajočim po spolnih zločinih v vojni – začela je ob zgroženosti nad družbeno dopustnostjo oz. spregledljivostjo zlorab žensk, spolnega nasilja v domačem krogu in v zdravstvenih ustanovah v Nemčiji, nato pa z odločenostjo, da se zločini, množična posilstva žensk in druge zlorabe nad ženskami, ki so se dogajali v vojni na območjih nekdanje Jugoslavije (Medica Zenica), morajo ustaviti, da je treba tem ženskam pomagati pri okrevanju in poiskati poti za preprečevanje podobnih zločinov drugje po svetu.

No, in zakaj vam ravno sedaj pišem o tem: Zagotovo boste vesele z mano: če se je ginekologinja Monika Hauser odzvala na notranji glas z aktivno pomočjo ženskam, se je Ina May Gaskin, o kateri želim spregovoriti tule, odzvala na potrebo žensk po drugačni porodni pomoči, kot je danes prevladujoča v tako imenovanem razvitem zahodnem svetu (in se imperialistično prenaša tudi na države v razvoju). 

Ina May Gaskin bo letos v decembru 2011 prevzela Alternativno Nobelovo nagrado za življenjsko delo na področju žensko osrediščene porodne pomoči, ki zagotavlja kar najboljše telesno in duševno zdravje matere in otroka, ki ga poučuje, razvija in promovira. /prost prevod s spletne strani, kjer lahko preberete veliko več: www.rightlivelihood.org.

Znana je po svojem odkrivanju prvin babištva, vztrajnem opozarjanje na problematično (visoko) maternalno umrljivost v ZDA in zlorabo nekaterih postopkov in zdravil, ki se ponekod v ZDA rutinsko uporabljajo pri porodih. 

Več o Ini May Gaskin: www.inamay.com, en.wikipedia.org.

In seveda smo posebej počaščeni, da štejemo med tiste, ki smo lahko v živo prisluhnili njenim predavanjem za babice, porodne spremljevalke in širšo javnost, ko nas je ob izidu njene knjige Modrost rojevanja obiskala v Ljubljani konec leta 2007 (povabili smo jo Združenje Naravni začetki, pri organizaciji pa so sodelovale tudi babice z Oddelka za babištvo na tedanji Visoki šoli za zdravstvo in Babiška sekcija). Nekatere porodne spremljevalke iz Slovenije se tudi udeležujejo njenih delavnic v Avstriji. Prav tako pa jo poznamo z babiških konferenc Midwifery Today. Da smo prvi priročnik za nosečnice, porodnice in še koga v slovenskem jeziku, ki temelji na babiškem pogledu na porod, zelo potrebovali, dokazuje tudi dejstvo, da je prva izdaja Modrosti rojevanja že pošla in je Založba Sanje knjigo ponatisnila v zelo priročni žepni izdaji. Bravo Sanje. 

Pogovor z Ino May Gaskin smo objavili v Dnevnikovem Objektivu, 17.novembra 2007, z naslovom Potrebujemo izkušene, sposobne in pametne babice, str. 22-23. 

Z veseljem torej delim novico z vami: vidite, vendarle se premika!

 

dr. Zalka Drglin, ženske študije

transakcijska analitičarka - svetovalka