Kada su majka i njeno dijete bili sami

Kada su majka i njeno dijete bili sami

Početak života je svakako najodsudniji period života, kada se mnogo toga rješava. Ova knjiga ima zadatak da Vam omogući da pratite razvoj psihičkog života djeteta dok je još u utrobi, da se uklopite u pripreme za njegov dolazak, da mu olakšate prilagođavanje i preživljavanje, kao i da Vas pridobije da učinite sve da njegov start u za njega novom svetu bude što manje opterećen poteškoćama.

Ivan Milaković
1 986
Svjetlost

Nežno me objemi