Konferenca z mednarodno udeležbo Rojstvo

Zalka Drglin, Marianne Mead, Ana Polona Mivšek, Živa Novak-Antolič, Majda Pahor, Tanja Premru-Sršen, Irena Rožman, Lilian Trejo Gendecher, Marsden Wagner
2 006
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

Nežno me objemi