The Mind of Your Newborn Baby

 

Morda bi naslov »The Mind of your Newborn Baby« lahko prevedli kot »Um vašega novorojenčka«, ali morda »Zmožnosti vašega novorojenčka«.

Gre za dopolnjeno izdajo zdaj že priznane »klasike«, ki jo nekateri pojmujejo kot eno ključnih za paradigmatski preobrat v razumevanju dojenčka v sodobni zahodni družbi, »Dojenčki pomnijo svoje rojstvo« (Babies Remember Birth), ki je izšla leta 1988. Tedaj je predstavljala izrazito novost v pogledu na sposobnosti dojenčka pred rojstvom in po njem in je pozivala k spoštljivemu odnosu do novorojenega bitja. In zdi se, da se imamo tudi po letih, ki so minila do danes, še vedno veliko naučiti; predvsem pa spremeniti pogoje vsakdanjega življenja družin na samem začetku. No, seveda, govorim o tistih izjemnih in neponovljivih trenutkih v življenju družin, ki jih večina preživi v ustanovi bolnišničnega tipa.

Avtor komentira mite o novorojenčku, na primer prepričanja, da ne mislijo, da ne čutijo in nas nato v prvem delu seznanja z ugotovitvami o razvoju fetusa in novorojenčkovih sposobnostih, ki tovrstne mite razgrajujejo. V drugem in tretjem delu avtor s konkretnimi primeri dokazuje, da se nekateri ljudje spomnijo dogodkov v maternici. Avtor trdi, da dojenčki pomnijo svoje rojstvo in da se zavedajo ljudi, ki so navzoči ob porodu. Če ima prav, kaj si je zapomnil novorojenček, ki se je rodil danes v eni od slovenskih porodnišnic?

Avtor nas seznanja z občutljivostjo in ranljivostjo novorojenčka ter njegovo sposobnostjo zavedanja. Poudarja pomen in moč povezovanja med starši in otrokom v nosečnosti in po porodu. Morda nekatera dejstva že poznamo, vsakič znova pa nas presenetijo posamezne podrobnosti o novorojenčkovih čutih in njegovi čuječnosti. Bodoči starši in vsi radovedni, ki bi želeli dobiti vpogled v novorojenčkove zmožnosti in njihov razvoj pred rojstvom in po njem, imajo v tej publikaciji prijetno priložnost, da dopolnijo svoje znanje in da okrepijo samozaupanje, da zmorejo in znajo komunicirati s temi čudovitimi bitjeci.

Vse predolgo so novorojenčke obravnavali kot bitja, ki ne čutijo bolečine, ki si svojih izkušenj ne zapomnijo, ki ne mislijo … vse predolgo so njihove osnovne potrebe zanemarjali, jih opredeljevali kot nepomembne … Pred nami je publikacija, ki napotuje k ponovnem premisleku o našem odnosu do novorojenčka in novorojenke: razumemo njune potrebe? izkazujemo ustrezno spoštovanje?

Zalka Drglin

 

O avtorju:
David B. Chamberlain (1930 - 2014), Ph.D., psiholog, avtor, predavatelj, pionir na področju prenatalne psihologije; med drugim je bil tudi vodja APPPH (The Association for Pre- and Perinatal Psychology and Health), urednik na birthpsychology.com.

Podprto s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

 

David B. Chamberlain
1 998
North Atlantic Books

Nežno me objemi