The Roar Behind the Silence

 

Publikacija z imenitno izbranim naslovom The Roar Behind the Silence, recimo, da bi bilo v slovenščino to mogoče prevesti Rjovenje za zaprtimi vrati ali kaj podobnega, govori o prizadetosti, jezi, besu, razočaranju, ponižanju žensk, ki gredo rodit svojega otroka z zaupanjem v zdravstveni sistem; in potem se nemalokrat zgodi … na kratko rečeno, izdaja. In nekaj primerljivega se zgodi tudi moškim, bodočim očetom. In novorojenčkom, za katere pravzaprav gre …In podobno občutijo tudi številni zdravstveni strokovnjaki. Pravzaprav navedeno služi kot izhodišče, od tu v publikaciji nadaljujejo v premisleke o obporodni skrbi, ki je v svojem bistvu sočutna in ljubeča, in konkretne predloge ter primere za njeno uresničitev.

Urednici Sheena Byrom in Soo Downe sta pripravili knjigo o možnostih tovrstne obporodne skrbi s prispevki različnih avtoric in avtorjev, spisanimi z različnih perspektiv. Knjiga, ki navdihuje in vzbuja pogum, kot pravi Denis Walsh, babičar in profesor babištva, meni znan kot avtor odličnih publikacij, in je priporočljiva tako za zdravstvene strokovnjake, delujoče v ustanovah, kot tudi za ženske, ki pričakujejo otroka.

Na zadnjih platnicah nas vabijo k branju z besedami: V zadnjih letih narašča skrb zaradi kulture strahu, ki pronica v obporodno skrb po celem svetu. Strah, ki ga čutijo zdravstveni strokovnjaki, neposredno in posredno prehaja do žensk in družin, ki naj bi jim služili.

Med posledice omenjenega strahu sodi povečano tveganje, da bodo zdravstveni strokovnjaki delovali defenzivno, nosečnica in njena družina pa postaneta potencialni sovražnik tistih, ki naj bi skrbeli zanjo. Poleg tega prevladujoč pristop, ki ga označuje iskanje tveganj »risk management« in splošna kultura »kljukanja« obrazcev, spodbuja zdravstvene strokovnjake, da dajejo prednost zapisom in birokraciji namesto ženski. Omenjeni dejavniki prispevajo k nezadovoljstvu tistih, ki jim je obporodna skrb namenjena in tistih, ki jo zagotavljajo. Vedno več je dokazov, da prijaznost, sočutje in spoštovanje izboljšujejo učinkovitost in zmogljivost, prispevajo k dobrim izkušnjam in pozitivnemu vzdušju med strokovnjaki.

Rjovenje za zaprtimi vrati informira, navdihuje in daje praktične nasvete, in s tem podpira zdravstvene strokovnjake, odločevalce, financerje po vsem svetu, ki želijo zagotoviti občutljivo, sočutno in visoko kakovostno obporodno skrb. V knjigi najdete primere dobrih praks in praktična orodja za spremembe; kjer je potrebno, so navedeni dokazi in izkušnje.

In zakaj smo knjigo izbrali kot nakup v projektu »Nežno me objemi«? Njen podnaslov nosi odgovor: »Zakaj so v obporodni skrbi pomembni prijaznost, sočutje in spoštovanje« - prepričani smo, da so naštete sestavine vezivo specifičnega strokovnega znanja in spretnosti babic in babičarjev, porodničark in porodničarjev ter medicinskih sester, ki hočejo zagotavljati odlično obporodno skrb.

Ko govorimo o potrebah novorojenčka, ne moremo mimo potreb porodnice in matere, bodočega očeta in očeta – spregled enih pomeni okrnitev celostne skrbi, ki jo potrebuje družina v prvih urah po rojstvu.

Kaj torej slišimo v naši bližnji okolici glede sprememb v obporodni skrbi?

Tožbe? Tarnanje? Obupovanje? … no, za kak hip naj bo, več pa ne priporočamo.

Slišimo klice na kup, da se povežejo moči? Ja? Slišimo pobude za delovanje v prid odlične obporodne skrbi? Vztrajne in neomajne klice?

Je mogoče slišati tudi tisto, kar prihaja: rjovenje od zadovoljstva?… no, to je pa že boljše ... Do takrat pa: berimo, se o prebranem in premišljenem pogovarjajmo, predlagajmo, spodbujajmo … nežno spodbujajmo … glasno povejmo …delujmo. Roar! In grrr!

Zalka Drglin

Sheena Byrom, Soo Downe (eds.):
The Roar Behind the Silence
Pinter & Martin, London 2015
(v angleškem jeziku, 255 str.)

Podprto s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

Sheena Byrom idr.
2 015
Pinter & Martin Ltd

Nežno me objemi