O projektu

Otrokov prvi dom po rojstvu je materino naročje; prva sporočila se predajajo v neposrednem stiku matere in otroka, v privijanju golega dojenčka na mamino kožo, s pogledi iz oči v oči, s človeškimi glasovi in vonji. Vsa sporočajo: »Dobrodošel med nami, ljubi otrok.«

Otroček se je rodil, prav zdaj. Še pred kratkim ga je oblivala plodovnica, bilo je primerno prijetno toplo, dobival je hranila in kisik, slišal je pridušene glasove ljudi, ki so ga čakali, zibal se je v gibanju svoje matere, objemala ga je njena notranjost. Vse je drugače kot prej, ves nov je in pretresen od silnosti sveta – kaj potrebuje ta hip?
Mama prvič vidi svojega dojenčka, se ga še golega dotakne, ga dvigne k sebi, si ga položi v naročje, na toplo kožo trebuha, ga boža, pozdravi ga, ogovori, mu kaj zapoje, se mu zazre v oči.
Otroček v najtesnejši bližini z mamo dobi vse, kar potrebuje: zavetje, varnost, tolažbo, toplino in toploto, domač vonj, človeški dotik, prve »dobre« bakterije ter prvo hrano in pijačo. V prvi uri življenja iz materinega naročja spoznava svet in ljudi v njem. Prižet k mami prepozna ritem srca, pod katerim je rasel, sledi prirojenemu napotku, kako do prsi, kjer zanj nastaja mlezivo, vonja in tipa njeno kožo, prsi, se na novo poveže z njo, z očetom; začuti zrak, svetlobo, občuti učinke težnosti, zazna teksturo tkanin in trdoto predmetov, spoznava glasove zunanjega sveta.

*

Danes raziskovalci ugotavljajo številne dobrobiti spontanega ravnanja matere in otroka v prvi uri po rojstvu in se posvečajo podrobnostim njune čudovite medsebojne igre. Znanstveniki dokazujejo številne kratkoročne in dolgoročne pozitivne telesne, čustvene, mentalne in socialne vplive neprekinjenega kožnega stika v prvi uri po rojstvu na otroka in mamo.

*

Prva ura po rojstvu je edinstven čas, v katerem se otrok in starši prvič srečajo. Ko se otroček rodi, s svojim vedenjem sporoča mami: »Nežno me objemi; naj me nežno sprejme tudi očka.« Ne motimo jih, naj bodo sproščeni in spontani, naj v svojem ritmu spoznavajo eden drugega. Skupaj začenjajo družinsko življenje. Ta čas naj oblikujejo po svoje, če le otrokovo in materino zdravstveno stanje to dopuščata.

*

Tule bomo objavljali:
(1) informacije o številnih dobrih praksah, o izkušnjah, o izsledkih raziskav, o pisnih in elektronskih virih,
torej vse, kar vemo in kar bomo še (iz)vedeli o neposrednem stiku matere in otroka, tako imenovanem kožnem stiku, dotikanju kože s kožo;

(2) vaše izkušnje v prvih 3600 sekundah po prihodu vašega otročka na ta svet.

Spremljali bomo, kaj se dogaja prvo uro po rojstvu z otročki v slovenskih porodnišnicah. Podprli vas bomo, da boste oblikovali dragoceni čas po rojstvu otroka v skladu z vašimi potrebami, možnostmi in znanstvenimi dognanji. Pri doseganju in varovanju vaših pravic do nemotene prve ure po rojstvu otroka v porodnišnicah bomo vaši zagovorniki. Sodelovali bomo s študentkami in študenti babištva. Vključili bomo različne odločevalce in jih povabili k aktivnemu oblikovanju okoliščin za uresničevanje stika kože s kožo slovenskih porodnišnicah.

**

Več o projektu »Nežno me objemi: Zagovorništvo pravice do zasebnosti ženske in otroka (družine) v prvi uri po rojstvu«

Pravica do zasebnosti je ena od ključnih pravic v življenju posameznika in družine. Zajema tudi pravico do nemotenega oblikovanja družinskega življenja. Prav tako imamo pravico izbirati okoliščine, v katerih postajamo starši in jih sooblikovati. Rojstvo otroka je eden od izjemnih dogodkov družinskega življenja, skupaj z najbolj intimnimi odnosi med ljudmi, spolnostjo, čustvenim življenjem je sestavni del tistega, kar želimo ohraniti kot zasebno. Danes se družinsko življenje največkrat začne v porodnišnici. Kako kar najbolje združevati pravila in rutine zdravstvene ustanove s pravico do oblikovanja začetka družinskega življenja kot zasebnega dogodka?
V projektu »Nežno me objemi« se osredotočamo na prvo uro družinskega življenja v zdravstveni ustanovi. Osvetljujemo ključne potrebe otroka, matere in očeta in predlagamo poti za krepitev dobrih praks, ki omogočajo nemoteno prvo druženje družine.

Z zaupanjem, da skupaj lahko ustvarimo nežno dobrodošlico za novorojene,
dr. Zalka Drglin in Irena Šimnovec