Zagovorništvo staršev, ki jim je bila kratena pravica do zasebnosti in do stika kože s kožo

Tukaj so predstavljeni primeri kršitev pravice do zasebnosti ženske, otroka, očeta (družine) v urah po rojstvu in do stika kože s kožo ter nekaterih drugih pravic s predlaganimi rešitvami.

Dokument je nastal na podlagi zbiranja in beleženja domnevnih in dejanskih kršitev pravice do zasebnosti ženske, otroka, očeta (družine) v obporodnem času, ob svetovalnem in usmerjevalnem delu s posameznicami in posamezniki oz. pari. Zaradi varovanja zasebnosti so primeri predstavljeni z izmišljenimi imeni, izpustili smo imena ustanov ali vključenih posameznikov: Kjer je bilo potrebno zaradi varovanja zasebnosti, smo prilagodili podrobnosti, vendar tako, da je primer ostal resničen odraz stanja.

V dobesednih navedbah so v poševnicah navedena pojasnila avtorice tega besedila.

September 2015
Avtorica: dr. Zalka Drglin