Področja delovanja in dejavnosti

Področja delovanja:

načrtovanje nosečnosti, nosečnost, porod, dojenje, poporodno obdobje

duševne stiske v obporodnem obdobju – depresija, tesnoba, zlorabe, travmatičen porod –

zdravje žensk

starševstvo, vzgoja otrok, partnerski odnosi ob širitvi družine, družinski odnosi in družinsko življenje

porodne kulture, babištvo, doule

 

Dejavnosti:

zagovorništvo žensk in družin v obporodnem obdobju

informiranje, izobraževanje, vzpostavljanje izbir

pomoč, podpora, svetovanje za nosečnost, porod, poporodno obdobje

pomoč, podpora, zdravljenje obporodnih stisk

delavnice, podporne skupine, predavanja

informiranja in svetovanja po telefonu, e-pošti, na forumu in osebno

izposoja literature

različne akcije, pobude in sodelovanja z drugimi NVO, inštitucijami, strokovnjaki in mediji