Poročila o delovanju

Poročilo o delovanju 2021

Vsebina

Tri izvajalke so izvedle: 

  • 17 spletnih delavnic, ki se jih je udeležilo več kot  650 udeleženk in udeležencev;
  •  več kot 300 individualnih svetovanj (osebno, po telefonu, e-pošti, prek zooma, skypa itd.) – zagovorništvo, nujna psihosocialna pomoč, obporodne stiske 
  • več kot 100 informiranj s področij našega delovanja 

Zagovorništvo:

Izvedli smo 11 spletnih delovnih srečanj z babicami iz različnih slovenskih porodnišnic. Pripravljali smo spletni portal Pravice porodnice.

Naše društvo je bilo eno od sopobudnikov za vpis babištva v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Babištvo je vpisano v register od decembra 2021.

Izpeljali smo zagovorniško akcijo na FB: samostojno babištvo v podporo porodnici.

Sodelovali smo z različnimi organizacijami v Sloveniji in tujini.

Organizacija in finance

 13 prostovoljk in prostovoljcev je opravilo 847 ur dela. 

Društvo v celoti upravljamo s prostovoljskim delom.

 Imeli smo eno zaposlitev za določen čas, za polovični delovni čas.

Sofinancerji v letu 2021:

  •  Mestna občina Ljubljana (11.000 EUR)
  • Active Citizens Fund (od oktobra 2020 do septembra 2022 - 47.069,95 EUR)
  • Mestna občina Kranj (1.000 EUR)

Pridobitna dejavnost: 1.298,32 EUR

Donacije: 1.611,17 EUR

 Stroški v letu 2021:

  • stroški dela (plače, avtorski honorarji, plačilo s.p.) 34.878,32 EUR
  • stroški administracije (najemnine, telekomunikacijski in drugi stroški) 5.773,93 EUR
  • stroški amortizacije 547,50 EUR