Poročila o delovanju

Poročilo o delovanju 2020

 

Vsebina

 

 Tri izvajalke so izvedle: 

 

 • 21 delavnic (5 v živo in 16 na spletu), ki se jih je udeležilo več kot  500 udeleženk in udeležencev;

 

 • več kot 400 individualnih svetovanj (osebno, po telefonu, e-pošti, prek zooma, skypa itd.) – zagovorništvo, nujna psihosocialna pomoč, obporodne stiske

 

 • 1 podporna skupina za ženske v obporodnih stiskah

 

Zagovorništvo:

 • 2 mali zagovorniški akciji: porod doma v Sloveniji in porod v času korone
 • 5 sodelovanj s študentkami in študenti babištva, Pedagoške fakultete, socialnega dela
Organizacija in finance

 

13 prostovoljk in prostovoljcev je opravilo 1115 ur dela. 

Društvo v celoti upravljamo s prostovoljnim delom.

 

Imeli smo eno zaposlitev za določen čas, za skrajšani delovni čas ( 3 mesece).

 

Sofinancerji v letu 2020:

 • Mestna občina Ljubljana (11.000 EUR)
 • Active Citizens Found (od oktobra 2020 do marca 2022 - 47.069,95 EUR)
 • Mestna občina Kranj (1.000 EUR)

 

Stroški v letu 2020:

 • stroški dela (plače, avtorski honorarji, plačilo s.p.) 10.588,93 EUR
 • stroški prostovoljnega dela 1.251,34 EUR
 • stroški administracije (najemnine, telekomunikacijski in drugi stroški) 5.846,56 EUR
 • stroški opreme 1.336,61 EUR