Temeljna izhodišča

osrednja vloga ženske pri oblikovanju skrbi in nege v nosečnosti, med porodom, v času zgodnjega materinstva

zagotavljanje pravic uporabnic in uporabnikov zdravstvenega sistema

opolnomočenje žensk in staršev

na znanstvenih izsledkih utemeljena nega ter zdravljenje

spoštovanje zveze med otrokom in mamo (očetom, pomembnim drugim)

uresničevanje odlične obporodne skrbi