2. ŠTUDENTSKI BABIŠKI FORUM v četrtek, 21. maja 2015 v Ljubljani

Študenti babištva vabijo na 2. študentski babiški forum, ki bo 21. 5. ob 13.00 v predavalnici 18 Zdravstvene fakultete v Ljubljani.Gostje bodo spregovorili o spolni zlorabi in njenem vplivu na spolnost, nosečnost in porod. Forum je namenjen tako strokovnjakom kot širši javnosti. Vstop je prost.

Predhodne prijave so zaželene, vendar ne obvezne. Svojo udeležbo javite na elektronski naslov: anja.muzerlin@gmail.com

Program:
SPOLNA ZLORABA IN NJEN VPLIV NA SPOLNOST, NOSEČNOST TER POROD
Zdravstvena fakulteta, Ljubljana
DNEVNI RED
13.00‒13.20 Otvoritev foruma s kratkim kulturnim programom
13.20–13.45 Ginekološka obravnava žrtve spolne zlorabe
prof. dr. Iztok Takač, dr. med.
13.45– 14.10 Doživljanje spolnosti, nosečnosti in poroda pri žrtvah spolne zlorabe ter relacijska
družinska terapija kot pomoč pri okrevanju
izr. prof. dr. Tanja Repič Slavič, zakonska in družinska terapevtka
14.10–14.35 Razkrivanje sumov spolnih zlorab in soočanje s posledicami spolne zlorabe v
odraslosti
Katja Bašič, kriminalistka in predsednica Združenja proti spolnemu zlorabljanju
14.35–15.00 Travmatski dogodki in izkušnja zlorabe v kliničnem okolju pri študentih babištva
asist. mag. Metka Skubic, dipl. bab. in asist. Tita Stanek Zidarič, dipl. bab.
15.00–15.30 Odmor za kavo
15.30–15.50 Predvajanje intervjuja z žensko po izkušnji spolne zlorabe
anonimna
15.50–16.15 Kliničen primer iz prakse: Babiška obravnava mladoletne nosečnice in priprava na
porod po spolni zlorabi
Rosemarie Franc, dipl. bab.
16.15–16.40 Predstavitev celostne pomoči in podpore žrtvam spolnih zlorab s strani Združenja
proti spolnemu zlorabljanju
Erica Kovač, Združenje proti spolnemu zlorabljanju
16.40–17.05 Varna v svoji ranljivosti
mag. Ksenija Malia Leban, obporodna spremljevalka
17.05–17.30 Dotakni se me blago, kajti dotikaš se moje brazgotine. Občutljiva babiška skrb za
ženske z izkušnjo spolne zlorabe
viš. pred. dr. Zalka Drglin
17.30–17.45 Zaključek in zahvala