Childbirth in Slovenia 2005 = Porod v Sloveniji leta 2005

 Za tiste, ki vas zanimajo porodne prakse v Sloveniji: v priponki je članek profesorja Marsdena Wagnerja, ki temelji na nekaterih podatkih iz raziskovalnega projekta Porodnišnice za danes. Spremembe kakovosti v porodnem zdravstvenem sistemu - žensko osrediščen pogled.

Raziskava z naslovom "Rojstvo. Porodnišnice za našnji čas", ki smo jo izvedli leta 2005, je spraševala ženske o njihovih izkušnjah med nosečnostjo, porodom in poporodnem obdobju.

Prvič objavljeno kot Wagner, M. 2007. “Evolucija k žensko osrediščeni obporodni skrbi.” v Rojstna mašinerija. Sodobne porodne vednosti in prakse na Slovenskem, ur. Zalka Drglin. 17–22. Koper: Založba Annales.

Vse dobro,
Zalka Drglin

-----

For those interested in childbirth practices in Slovenia: in the attachment you can find an article written by prof. Marsden Wagner, based on some data of research project Maternity Hospitals for Today. Qualitative Changes in Birth Health Care System - Women Centred Perspective

The survey, entitled, “Maternity Hospitals for Today,” was carried out in 2005 and asked women about their experiences during pregnancy, childbirth and the postnatal period.

First published as Wagner, M. 2007. “Evolucija k žensko osrediščeni obporodni skrbi.” In Rojstna mašinerija. Sodobne porodne vednosti in prakse na Slovenskem, edited by Zalka Drglin. 17–22. Koper: Založba Annales.

 

All the best, Zalka Drglin