Consensus Statement on Reproductive Health Issues that Impact Women during Pregnancy, Childbirth and Postpartum

Maja letos je na Danskem na konferenci Women Deliver hrvaško društvo Roda vodilo sestanek, na katerem je nastala izjava Consensus Statement on Reproductive Health Issues that Impact Women during Pregnancy, Childbirth and Postpartum. Izjavo si lahko preberete na:
http://www.roda.hr/udruga/projekti/women-deliver/reproductive-health-iss...