Ina May Gaskin bo letos v decembru 2011 prevzela Alternativno Nobelovo nagrado za življenjsko delo na področju žensko osrediščene porodne pomoči

, ki zagotavlja kar najboljše telesno in duševno zdravje matere in otroka, ki ga poučuje, razvija in promovira. /prost prevod s spletne strani, kjer lahko preberete veliko več: www.rightlivelihood.org Znana je po svojem odkrivanju prvin babištva, vztrajnem opozarjanju na problematično (visoko) maternalno umrljivost v ZDA in zlorabo nekaterih postopkov in zdravil, ki se ponekod v ZDA rutinsko uporabljajo pri porodih.

Več o Ini May Gaskin:


In seveda smo posebej počaščeni, da nas je na naše povabilo konec leta 2007 ob izidu njene knjige Modrost rojevanja obiskala v Ljubljani. O nagradi piše na forumu Porod po meri ženske tudi dr. Zalka Drglin: http://med.over.net/forum5/read.php?1,7243719 Veselimo se skupaj z Ino in z vsemi babicami tega sveta, ki si prizadevajo za boljši porod!