Izmenjava igrač

POSREDUJEMO:
otroška igra ne pozna meja, zato je gosta senca dreves na otroškem igrišču v parku Tabor v Ljubljani priročen prostor, kamor se lahko zatečemo v najhujši vročini. Če ob enem poskrbimo še, da si lahko otrok brezplačno izbere ter odnese domov katero od igrač, smo naredili dvojno dobro delo.

Vabljeni, da se zavodu ZOOPI v četrtek, 12. 6. 2014 (danes), med 17. in 19. uro pridružite na izmenjavi igrač, kamor lahko prineste igrače, ki jih je vaš otrok že prerasel, in mu dovolite, da si izbere nove.
http://www.ekoigrace.org/dogodki/novice/101-igrace-iscejo-nove-lastnike....