Kampaniji Tretjega člena

Eden od načel našega združenja je, da ne podpiramo potrošništva in izkoriščanja ljudi, živali ter narave.
V tem duhu smo do sedaj podprli dejavnosti Tretjega člena:

Spremenimo minus v plus
http://www.tretjiclen.si/slo/mp/
https://www.facebook.com/tretjiclen

Poziv Vladi Republike Slovenije:

Podpisani posamezniki in organizacije vlado pozivamo, da v rebalansu proračuna za leto 2014 zagotovi ukinitev škodljivih subvencij v višini vsaj 100 milijonov EUR in s tako privarčevanimi sredstvi ohrani pravice na področju zdravstva, izobraževanja, sociale, kulture in pokojnin.

in

Preprečimo lov na ogoržene vrste ptic
Poziv ministru za kmetijstvo in okolje:

Pozivamo vas, da preprečite uvrstitev zavarovanih vrst ptic med lovno divjad in da se zavzamete za odpravo lova ptic za zabavo.

Vabimo vas, da si preberete poziva in ju podprete tudi vi, če se strinjate z njihovimi cilji.