Michel Odent 11. - 13. marec 2016 Svetovno znani francoski porodničar, avtor knjige »Do we need midwives?«, prvič v Sloveniji.

PRIJAVA UDELEŽBE NA PREDAVANJIH:

»Simplified strategies in the age of simplified techniques of cesareans«
in
»Childbirth in the scientific context of 2016«

Soorganizatorji predavanj Michela Odenta so Združenje mamice za mamice, Oddelek in katedra za babištvo Zdravstvene fakultete Ljubljana ter Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Sekcija medicinskih sester in babic.

Govornik, dr. Michel Odent je bil med leti 1962-1985 vodja kirurškega in porodnega oddelka v državni bolnišnici v Pithiviersu v Franciji. Je ustanovitelj centra za raziskovanje v Londonu (Primal Health Research Centre), avtor prvega članka v medicinski literaturi o uvedbi laktacije v prvi uri po rojstvu (1977), prvega članka o uporabi porodnih bazenov (1983) oz. o teoriji vstopnih vrat za bolečino (Gate Control Theory) (1975). Ustvaril je zbirko podatkov www.primalhealthresearch.com, v kateri so podatki raziskav o medsebojni odvisnosti zgodnje-otroškega obdobja ter zdravjem in osebnostnih lastnostih v kasnejšem življenju. Je avtor knjige »Porod in evolucija homo sapiensa« ter 12 drugih knjig, ki so objavljene v 23 jezikih. Njegova zadnja Knjiga »Do we need midwives?« je izšla 2015.

 

Program

Program predavanj je razdeljen v strokovni del, ki je namenjen izključno zdravstvenim strokovnjakom (babicam, medicinskim sestram, porodničarjem, ginekologom, pediatrom, neonatologom) in se bo izvajal v petek, 11.3.2016 na Zdravstveni fakulteti Ljubljana, po spodnjem programu:

Naslov: »Simplified strategies in the age of simplified techniques of cesareans«

Izhodišče predavanja so argumenti, ki so privedli do razvoja koncepta ne-nujnega carskega reza med porodom.

 

Za laično in strokovno publiko je predavanje organizirano 12. in 13.3.2016 na Zdravstveni fakulteti Ljubljana in bo potekalo po spodnjem programu:

Naslov: »Childbirth in the scientific context of 2016«

Za izhodišče predstavitve bodo vzeta nasprotja med tradicijo in kulturnimi okoliščinami na eni strani ter tistim, kar se učimo iz nastajajočih znanstvenih disciplin na drugi strani.