Nasveti in podpora za nosečnice in matere v duševni stiski iz Ukrajine - Advice and support in mental distress for pregnant women and mothers of babies by video call

Pregnant or mother of the baby coming from Ukraine?

Advice and support in mental distress for pregnant women and mothers of babies by video call

If you are pregnant or a mother of a baby and you're feeling sad, worried or feel tightness in your chest, turn to our advice and support in mental distress.

It's free-of charge and confidential. The support is available in English. If you have the opportunity, someone you trust can be with you and translate into your language. The video call is also available for the loved ones or relatives of a pregnant woman or mother of an infant in mental distress.

If you are in need of a conversation, we offer you psychological help, support, advice by video call.
To set the date of the video call, please write in English to the e-mail address: zalka.drglin@nijz.si.
Available every working day from 7.00 AM to 9.00 AM or by prior arrangement.
Dr. Zalka Drglin is a consultant for perinatal distress with many years of experience. She works at the NIJZ as a researcher in the field of pregnancy, childbirth, breastfeeding and motherhood.

Nosečka ali mati otroka, ki prihaja iz Ukrajine?

Nasveti in podpora v duševni stiski nosečnic in mamic dojenčkov preko video klica

Če ste noseči ali mamica dojenčka in ste žalostni, zaskrbljeni ali čutite stiskanje v prsih, se obrnite na naše nasvete in podporo v duševni stiski.

Je brezplačno in zaupno. Podpora je na voljo v angleškem jeziku. Če imate možnost, je lahko z vami nekdo, ki mu zaupate in prevede v vaš jezik. Videoklic je na voljo tudi za bližnje ali sorodnike nosečnice ali matere dojenčka v duševni stiski.

Če potrebujete pogovor, vam nudimo psihološko pomoč, podporo, nasvete preko video klica.

Za določitev datuma video klica pišite v angleščini na elektronski naslov: zalka. drglin@nijz. Ja, res je.

Na voljo vsak delovni dan od 7.00 do 9.00 ure ali po predhodnem dogovoru.

Dr. Zalka Drglin je svetovalka za perinatalno stisko z dolgoletnimi izkušnjami. Na NIJZ deluje kot raziskovalka na področju nosečnosti, poroda, dojenja in materinstva.

Več informacij in podpora: https://www.nijz.si/en/health-care-persons-ukraine