NUJNO OBVESTILO ZA MAME, KI SO RODILE PRED LETOM 2000

Ste rodili otroka pred letom 2000 in takrat niste bili zaposleni ali drugače pokojninsko zavarovani? Veljavni pokojninski zakon vam omogoča, da za čas skrbi za otroka v prvem letu njegovega življenja za vsakega takega otroka, uveljavite pravico do enega leta dodane pokojninske dobe.
Novi zakon to pravico ukinja, zato jo lahko uveljavite le še do konca letošnjega leta
Če je v prvem letu za otroka skrbel oče (je bil doma z otrokom in ni bil zaposlen ali drugače pokojninsko zavarovan), lahko to pravico uveljavi oče, lahko pa tudi mati in oče vsak en del (skupaj največ eno leto). Pravico uveljavite na svoji območni enoti Zavoda (ZPIZ), pri čemer potrebujete obrazec »Zahteva za ugotovitev pokojninske dobe«, ki ga dobite na ZPIZ ali na spletu: http://www.zpiz.si/ (na dnu rubrike »Obrazci« pod naslovom »Drugo«) in delovno knjižico.
Če te pravice še niste uveljavili, pohitite, saj to lahko storite samo še 31.12.2012!
Za matere, ki so rodile v letu 2000 ali kasneje in takrat niso bile zaposlene, je pokojninsko zavarovanje urejeno skupaj s starševskim dodatkom, do katerega so upravičene v prvem letu otrokovega življenja, in jim ni potrebno ničesar storiti.