Objavljene Strokovne usmeritve za načrtovani porod doma

Pri Naravnih začetkih smo v predlogu za odlično obporodno skrb v Sloveniji (Porodna pobuda: Odlična obporodna skrb, http://www.mamazofa.org/akcije/porodna-pobuda) leta 2010 med drugim zapisali: »Zagotovljena je izbira porodnih okolij z ustrezno strokovno pomočjo. Za porod z majhnim tveganjem ženska izbira med porodnišnicami, samostojnimi porodnimi centri in porodom doma na podlagi objektivnih informacij o prednostih in tveganjih.«

Od leta 2015 delujejo v Sloveniji slovenske samostojne babice, ki tudi spremljajo ženske pri porodih doma.

Januarja 2020 je Ministrstvo za zdravje objavilo Strokovne usmeritve za načrtovani porod doma in seznam babic, ki imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju babiške nege na domovih uporabnic. https://www.gov.si/teme/kakovost-zdravstvenega-varstva/

Delovanje samostojnih babic, ki pomagajo pri porodu doma, je zelo pomembno za razvoj obporodne skrbi v Sloveniji, v kateri sta ženska in otrok v središču pozornosti, za razširitev izbir porodnega okolja, za kontinuirano babiško obporodno skrb, za demedikalizacijo poroda - za prehod iz tehnokratsko-humanističnega modela obporodne skrbi v humanističen model.

Smernice so prvi in edini dokument v Sloveniji o porodu doma in predstavljajo prehod od negativnega odnosa večine zdravstvene stroke in odločevalcev do poroda v domačem okolju do osnovnega priznavanja ženskam, da imajo pravico do take izbire. Navajajo, da sta medicinska in babiška stroka enotni in odsvetujeta porod doma. Izziv torej ostaja: argumentiran in strpen pogovor o prednostih in tveganjih  poroda v različnih okoljih, vključno z načrtovanim porodom doma z ustrezno strokovno pomočjo.

K oblikovanju tega dokumenta zdravstveni strokovnjaki in odločevalci niso povabili uporabnic in organizacij, ki zastopamo pravice žensk v obporodnem obdobju. Vključevanje uporabnic je eden izmed kazalcev, da gre res za skupno in spoštjivo sodelovanje različnih deležnikov pri oblikovanje odličnega sistema obporodne skrbi - mar ne bi bil to del demokratičnih procesov? Vztrajamo.