"Saj mi kar pomaga..." Posvet o enakosti spolov v družinskem življenju

 

Enakost spolov v družinskem življenju je tesno povezana z enakostjo spolov na trgu dela. Zato bomo na posvetu skušali odgovoriti na nekaj vprašanj: kakšne so te povezave, je Slovenija v družinskem življenju že prestopila mejnike tradicionalnosti, kako dejavni so slovenski očetje, kaj pa očetje drugje, ali naša zakonodaja spodbuja enakost spolov v družinskem življenju, kako jo lahko spodbujajo delodajalci, kaj to pomeni zaposlenim, kako dobro sploh poznamo svoje pravice? Na posvetu bomo predstavili tudi izsledke najnovejše raziskave o enakosti spolov v partnerskih odnosih in v družinskem življenju in spregovorili o načrtovanih spremembah zakonodaje, ki ureja starševske dopuste.

Posvet organizira MDDSZ in bo v četrtek, 25. oktobra 2012 (9:00 – 13:00) v veliki sejni dvorani (8. nadstropje) Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na Kolodvorski 15 v Ljubljani.

 

Program:

9:00–9:15  Uvodni nagovor

Patricia Čular, državna sekretarka MDDSZ

 

9:15–9:40 Predstavitev rezultatov raziskave Enakost spolov v zasebnem življenju in v partnerskih odnosih

mag. Sonja Robnik, MDDSZ

 

9:40–10:00 Usklajevanje dela in družine

dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Fakulteta za družbene vede

 

10:00–10:20 Očetje in starševski dopusti
dr. Nada Stropnik, Inštitut za ekonomska raziskovanja

 

10:20–10:40 Razprava

 

10:40–11:00 Odmor

 

11:00–13:00 Okrogla miza
Moderira: mag. Maruša Gortnar, MDDSZ

Sodelujejo:

  • dr. Zalka Drglin, Združenje Naravni začetki
  • dr. Tjaša Žakelj, Znanstveno-raziskovalno središče, UP
  • mag. Ružica Boškič, Inštitut za socialno varstvo
  • Urška Trtnik, MDDSZ
  • Dejan Turk, predsednik uprave Si.mobil
  • Tomo Novak, aktivirani očka
  • Edo Grabrijan, aktivirani očka

Kotizacije ni. Prijave so obvezne - neprijavljenim, žal, ne bodo mogli zagotoviti udeležbe. Prijave sprejemajo do 22. 10. 2012 oziroma do zapolnitve prostih mest. Prijavo (ime, priimek, organizacija, kontaktni e-naslov) pošljite na e-naslov sonja.robnik(at)gov.si.