EPIDURALNA ANALGEZIJA MED PORODOM

Epiduralna analgezija/anestezija - kontroverzno zdravilo za porodno bolečino

Drage obiskovalke, s porodno bolečino se bomo še veliko ukvarjali. Za začetek nekaj informacij o epiduralni analgeziji/anesteziji. Morda samo pojasnim rabo izrazov anestezija in analgezija: anestezija za vas pomeni popolno odsotnost bolečin; analgezija pa, da ne čutite bolečin ali jih čutite blago, gibanje in občutek za dotik neokrnjena ali malo okrnjena.

Vsaka ženska naj se odloči zase; po svojem znanju, po prepričanjih, po zmožnostih soočanja z bolečino. Gre za zelo osebno odločitev.

Nihče ne želi trpeti, in tudi zdravstveno osebje ne želi, da bi ženske med porodom trpele. Med porodom se vaše telo odpira, otrok se spušča skozi porodni kanal in to je povezano z močnimi občutki, tudi bolečino. Z dobro strokovno pomočjo in podporo so ti občutki začasni. Kot vsaka druga uporaba tehnologije in zdravil pri porodu lahko epiduralna različno vpliva na proces poroda; včasih dobro, lahko pa tudi slabo (pri tem pa moramo vedeti, da je končna sodba o tem, ali je nekaj za vas dobro ali slabo, vaša, ker gre za vrednostne ocene).
Nekateri so prepričani, da se zaradi potencialnih zapletov pri epiduralni njena rutinska uporaba ne bi smela uveljavljati.

Do danes je epiduralna najuspešnejši način lajšanja porodnih bolečin. Sodi med področne anesteziološke tehnike.

Pogoji:

- vaginalni pregled, da bi bili prepričani, da je porod dobro napredoval, ker bi epiduralna drugače lahko porod upočasnila ali celo ustavila. To ni zaželeno, kajti vi in otrok sta v določenem procesu. Poroda nima smisla po nepotrebnem upočasnjevati.

- epiduralna zahteva ustrezno usposobljenost osebe, ki jo aplicira; navadno je to anestezist/ka.

- kadar je porod že tik pred zaključkom, epiduralne nima smisla uporabiti.

Kdaj je s strani tistih, ki skrbijo za vas pri porodu, utemeljeno, da vam predlagajo epiduralno:

- pri sproženem porodu, pri pospeševanju poroda z zdravili;

- pri carskem rezu (ali morda katera druga področna anestezija);

- ob izjemnih bolečinah (ne prenašamo vsi bolečin enako; bolečina je odvisno od telesa posameznice, velikosti otroka, njegovega položaja; ).

Nekateri jo priporočajo pri visoki dioptriji, pri toksemiji, pri srčnih obolenjih.

Kdaj epiduralne odsvetujejo: med drugim pri motnjah pri strjevanju krvi, pri ženskah, ki krvavijo.

Kako poteka postopek:

- ženska mora biti v določenem položaju in se med samo vstavo ne sme premikati;
- sterilizirajo področje, dajo lokalni anestetik;
-  iglo vodijo v subduralni prostor ob hrbtenjači; v ledveni del, vstavitev katetra;
-  preizkusijo;
- aplicirajo (lahko v trajni infuziji, lahko pa v določenih časovnih presledkih, lahko dodajajo po potrebi);
- delovati začne v 10 do 20 minutah;
- popusti običajno 2-3 ure po porodu, ženske vstanejo takoj, ko to zmorejo, v nekaterih porodnišnicah po dvanajstih urah.

Učinkovanje: porod poteka (skoraj) brez bolečin, ženska ohrani gibalno sposobnost (ne vedno in ne popolnoma), tudi sposobnost pritiskanja.

Porod je treba skrbno nadzorovati. Zato boste stalno priključeni na CTG in imeli vstavljeno IV, kar pomeni, da se ne boste mogli kaj dosti gibati. Pogosto se uporablja skupaj z umetnimi popadki. Najverjetneje boste v postelji cel čas poroda, kar pomeni od kake ure do morda več ur skupaj. Hoja oz. premikanje med epiduralno analgezijo je ponavadi zelo omejeno, če že, je nujno spremstvo.To je zelo medikaliziran porod.

Sprašujete se, kako varen je postopek, kakšna so tveganja rabe epiduralne za otroka in/ali mater. Začnimo takole: kaj že vemo - izhajamo iz znanja o fiziološkem porodu in preverjamo, kako raba EA spremeni potek.

Ena od štirih žensk doživi zaplet. Statistika kaže, da so tveganja vse od zelo resnih do blagih.

 - Maternalna umrljivost pri ženskah, ki dobijo epiduralno za normalni porod je trikrat večja kot pri ženskah z normalnim porodom, ki epiduralne ne dobijo. Tveganje je majhno. Zapleti vključujejo rane na mestu vboda, nizek krvni pritisk, slabost in bruhanje, bolečine v hrbtu, glavobol, tresavica, podaljševanje poroda. Redkejši, a resnejši zapleti so težave z dihanjem, krvavitev v epiduralni prostror, poškodbe možganov in smrt. Zapleti pri otroku vključujejo nizek krvni pritisk in neustrezno lego otroka. Ocenjujejo, da je delež anestetika, ki doseže otroka, manjši, kot če ženska anestetik vdihava ali ga dobiva v žilo.
- začasna paraliza
Na vsakih 500 epiduralnih je zabeležen en primer začasne paralize po porodu. Paraliza je pri eni ženski od pol milijona, ki so prejele epiduralno, stalna.
o Upočasnjevanje poroda; precej podatkov kaže na to, da je pri ženskah z epiduralno druga porodna doba bistveno daljša. To tudi poveča tveganje za porod z vakuumom in carskim rezom. Taki porodi so povezani s sebi lastnimi tveganji. Pri porodu z vakumom je več možnosti, da bodo naredili prerez presredka. Zaradi delovanja anestetika je več možnosti, da pride med porodom do poškodb porodnih poti.

- Infekcija in povišana telesna temperatura
Po epiduralni se poveča možnost, da se pri ženski pojavi povišana telesna temperatura. To zahteva preverjanje, ali ne gre za infekcijo, kar je lahko povezano z nadaljnjimi pregledi, tudi invazivnimi.

- Zadrževanje urina
Po porodu z epiduralno imajo nekatere ženske lahko težavo z odvajanjem urina. Običajno se v nekaj urah problem uredi.

- Hude bolečine v hrbtu
Po porodu nekatere ženske tožijo o hudih bolečinah v hrbtu. Nekatere čutijo bolečine še nekaj dni ali tednov; tudi leto kasneje.

- med porodom mora ženska precej mirovati, največkrat ženske ležijo na postelji – ni optimalno za mamo, ni optimalno za porodni proces, ni optimalno za otroka, več je možnosti, da otrok ne bo optimalno potoval skozi porodni kanal.

- pri materi lahko povzroči padec krvnega tlaka, kar je treba reševati z določenimi zdravili oz. preprečevati, zato ima ženska vstavljen kanal, dobiva tekočino, ponavadi tudi umetne popadke.

- poveča se verjetnost poroda z vakuumom (od dvakrat do štirikrat) v primerjavi s porodi brez epiduralne – to ima posledice za otroka, pri ženskah naredijo navadno ob tem prerez presredka.

- večja je možnost, da ženska ne bi čutila bolečin, ki naznanjajo porodne zaplete, ki bi bili lahko znaki zapletov.

- več je možnosti za poškodbe porodnega kanala (tu so podatki manj zanesljivi).

Otrok:
- pomanjkanje kisika
Zaplet pri epiduralni je lahko nenaden padec materinega krvnega pritiska, kar je povezano z nizkim pretokom krvi do fetusa. Posledica je lahko blago ali resno pomanjkanje kisika pri otroku. Padec krvnega pritiska se preprečuje z dodajanjem infuzijske tekočine, kar pa ne deluje vedno. Nekatere študije povezujejo uporabo epiduralne s slabšimi nevrološkimi funkcijami pri otroku pri starosti mesec dni. Tu bodo potrebne nadaljevalne raziskave.

- pri epiduralni je več možnosti, da otrok ne bo v ustreznem položaju. Mehanizem poroda, ki pomaga otroku pri obračanju, ne deluje tako, kot bi pri porodu brez epiduralne.

Kako jo ženske doživljajo
- nekatere kot zunaj-telesno izkušnjo (kar je lahko tudi neprijetno)
- ne čutijo bolečin ali pa so bolečine zmerne, ne čutijo nekaterih drugih občutkov, običajnih za porod, pri določenem odstotku žensk ne učinkuje, ocene o tem so v literaturi različne od 3 -10 %.
- Nekatere ženske so izjemno zadovoljne z njo, ne pa vse. Pomembno je, da veste, kakšen porod si želite (to zanesljivo ni »naravni porod«) in kateri vidiki porodnega doživetja so za vas pomembni.

Različne nosečnice imajo različne pristope do poroda, kar je čisto razumljivo, ker način, kako vidimo svoj porod, odraža naš način razumevanja in doživljanja telesa, naš odnos do bolečine .... Zato bodo nekatere želele vedeti zelo podrobne informacije, druge manj, nekatere bodo dvomile o načinu, kako danes ženske rojevajo v porodnišnicah, druge ne, nekatere bodo iskale alternativne načine, druge nikakor. Pri našem Združenju si prizadevamo, da bi ženske bile resnično v središču porodnega dogodka, kar pomeni, da bodo nekatere imele veliko možnosti in podpore za aktivni porod z malo zdravil in običajnih rutinskih postopkov; tiste pa, ki želijo porod z epiduralno analgezijo, pa bi morale za to imeti boljše možnosti, kot so v slovenskih porodnišnicah danes.

EA nudijo o v nekaterih porodnišnicah v Sloveniji, v Postojni plačate določen prispevek, a vam jo zagotavljajo (seveda pod določenimi pogoji, s katerimi vas seznanijo prej, na informativnem srečanju, ki se ga udeležite v nosečnosti). V nekaterih redkih primerih zdravstveno stanje ne dopušča uporabe epiduralne, za nekatere primere pa je iz zdravstvenih razlogov priporočljiva.

V ljubljanski porodnišnici lahko dobite epiduralno anestezijo za lajšanje porodnih bolečin, vendar vam tega ne morejo čisto obljubiti, ker so odvisni od razpoložljivega osebja; kolikor sem obveščena, ni doplačila, vendar ne zagotavljajo, da jo lahko dobite vseh 24h. Če boste rojevali dopoldne, je načelno več možnosti, da jo boste dobili. EA. Dobro je, če se o nameravani uporabi epiduralne informirate v porodnišnici že v nosečnosti, pokličite tja in povejte, da bi se radi temeljito pogovorili. Pobrskala sem za informacijami in našla tole: vsak delovni dan v tednu se lahko oglasite ob 8.30 v stari porodnišnici, pri okencu za informacije vprašate za anestezista, ki se bo nato z vami pogovoril oz. vam podal pisne informacije o epiduralni. Preverite aktualna navodila in se pozanimajte, da boste vedeli, na kaj lahko računate. Je pa v vsakem primeru dobro, da se oglasite na pogovor z anesteziologom že v nosečnosti.

Torej, epiduralna pri porodu v Sloveniji ni povsod dosegljiva, ponekod je ne morejo zagotoviti vseh 24 ur, ponekod jo je treba do-plačati, ponekod ne. Dobro je, da se v porodnišnici, kjer želite roditi, prej oglasite, da boste izvedeli, kako je urejeno pri njih, ker se lahko postopek in ponudba spreminjata.

Epiduralno v kranjski porodnišnici: dobite jo le z doplačilom, po ceniku iz decembra 2006 je znesek 175 EUR. Na voljo je 24h na dan, nosečnica se mora oglasiti na pogovor z anesteziologinjo (razlaga, zdravstveno stanje nosečnice, dodatne preiskave) vsaj tri tedne pred predvidenim datumom poroda.

Torej, v Sloveniji imamo problem pri dostopu do epiduralne - ni na voljo brezplačno v vseh porodnišnicah vsem ženskam, ki bi jo želele (no, pri nekaterih obstajajo kontraindikacije ali pa je porod še v zgodnji fazi ali pa je otrok tik pred rojstvom). Težave so na različnih ravneh: z anestezisti in v organiziranosti. Torej, žal je tako, da ženska ne more na kraju samem sprejeti odločitve, ker se lahko zgodi, da osebje za aplikacijo epiduralne ni na voljo.
Zato bi bilo zelo primerno, da bi v slovenskih porodnišnicah obstajala zagotovljena možnost,da bi si ženska lahko izbrala epiduralno, če bi to hotela, ne da bi to morala doplačati. Ko slišim za ceno, se mi od jeze kadi iz ušes. Resnična izbira glede lajšanja bolečin bo mogoča, ko bodo vse slovenske porodnišnice imele na voljo osebje itd., da ženska dobi epiduralno brez vsakršnega doplačila, če se tako odloči. To se mora urediti na sistemski ravni in ne sme biti odvisno od dobre volje posameznega vodstva porodnišnice ali prizadevanj posameznikov in posameznic. Gre za pravico do lajšanja bolečine. Idealno bi bilo, če bi lahko ženska zase ocenila, kaj podatki o tveganjih pri uporabi različnih pristopov, zdravil, metod itd. pomenijo zanjo in kako se različni načini lajšanja bolečin ujemajo z njenim pogledom na porod. Zato je za neko žensko najpomembneje, da čuti čimmanj bolečin, za drugo pa to ni na prvem mestu. No, potem bi lahko izbrala tisto, kar ji ustreza.

Najbrž bi težko našli žensko, ki ne bi bila vesela, da obstaja medicinska znanost, znanje, kako narediti carski rez, uporabiti učinkovita zdravila, izvesti postopke diagnosticiranja in zdravljenja ... Pri pomislekih o rabi posegov in tehnologije še zdaleč ne gre za kakšno tehnološko fobijo. Problem sodobnega rojevanja je v dokazano (z medicinskimi raziskavami) pretirani rabi medicinskih postopkov, zdravil, posegov tam, kjer to ne bi bilo treba. Temu rečemo medikalizacija. Za določene države sveta značilno, da ženske hudo zbolevajo in celo umirajo zato, ker nimajo dostopa do zdravstvenih storitev (na primer do varnega carskega reza). Za razvite države pa je značilna drugačna slika. Torej govorimo o potrebi po prevetritvi praks, da bi  dosegli smiselno in preverjeno rabo medicinskih postopkov.V Sloveniji ravno na tem področju še nismo tam, kjer bi lahko bili.

Svetujem vam, da se o vsakih zdravilih, ki bi jih uporabili pri porodu, pozanimate o načinu rabe, kdaj je smiselna in kdaj se ne more uporabiti, kakšne so predvidene koristi in kakšni so morebitni stranski učinki za vas in otročička.

Spinalna in epiduralna analgezija

Spinalna anestezija se delno razlikuje od epiduralne - v Sloveniji se za carske reze odločijo za splošno anestezijo ali pa za področno, in to za epiduralno ali za spinalno. Prednost področne anestezije z vidika ženske prav to, da je pri zavesti in je tako priča rojstvu svojega otroka. So pa tudi ženske, ki zaradi različnih razlogov. e želijo biti pri zavesti, ko s carskim rezom rojevajo otroka. Tako da bi morala biti v izbiro metode vključena tudi nosečnica. Pri odločanju za vrsto anestezije pa imajo svojo vlogo objektivni dejavniki (čas aplikacije, če gre za nujni carski rez, morebitne bolezni porodnice) pa tudi subjektivni (preference zdravnika/zdravnice). Mislim, da sta tako epiduralna kot spinalna anestezija odlična izbira, ko vemo, da je carski rez nujen.

Omenjate uporabo anestezije ali analgezije v številnih primerih in sprašujete, zakaj omenjam tako številna tveganja uporabe področne analgezije med porodom. Pri vsakem zdravilu, ki ga kupite v lekarni ali ga dobite na recept, je priložen listek in na njem so navedeni možni stranski učinki, napisano je, v katerih primerih zdravila ne smete uživati, kakšne so morebitne nezdružljivosti z drugimi zdravili in še in še. Od vas je odvisno, ali boste te informacije prebrali in jih upoštevali ali ne. S tem vsaj v osnovni obliki proizvajalec zagotavlja, da ste  informirani.

Ko se odločate za vrsto poroda, je morda smiselno, da pri zdravilih, ki jih boste dobili, poznate določene informacije. Poleg običajnih tveganj in možnih stranskih učinkih epiduralne ali spinalne, ki so prisotne vedno, kadar se ti dve metodi uporabljata pri operacijah npr. kolena ali sečevoda, kot omenjate, je pri porodu položaj še malo drugačen. Če govorim zgolj o vaginalnih porodih, so dejstva taka: porod z epiduralno je zelo medikaliziran porod. Dokazano je, da tak način porajanja prinaša s seboj določena dodatna tveganja, o katerih sem pisala .

Moje stališče je, da morajo imeti ženske, ki želijo informacije o posameznem zdravilu, imeti na voljo čimbolj zanesljive in preverjene podatke. Tako se lahko odločijo, kako bodo rodile. In če se odločijo za epiduralno, bi jo morali v vsaki porodnišnici zagotoviti brez dodatnega plačila in ob vsakem času. Ne bi bilo prav, da bi zamolčali pozitivne vidike uporabe epiduralne, prav tako pa ne bi bilo prav, če ne bi odkrito govorili o problematičnih vidikih.

Nekatere ženske si niti ne želijo biti tako podrobno informirane, kar je čisto legitimno.

Zavedati se moramo, da popolnoma objektivnega informiranja ni. Ob tem pa še dodatno obstajajo različni interesi, ki posamezne informacije različno obarvajo in jih tudi selekcionirajo. In ko pripravljam odgovore za vas, seveda govorijo skoznja tudi moja prepričanja - sem pa zavezana nenehnemu preverjanju podatkov in spremljanju strokovne literature.

Epiduralna anestezija in dolžina poroda

Draga Elana, sprašujete se, ali bi se odločili za epiduralno pri tretjem porodu in o tem, kaj je normalna dolžina poroda.

Hja, porod je lahko precej dolg (nekateri trajajo več dni) ali pa zelo kratek (uro ali dve), pa je še vedno »normalen«; normalen v tem smislu, da se otrok in ženska, ki rojeva, dobro počutita, sta ok, kot radi rečemo. Med ženskami in tudi med porodi so veliko večje razlike, kot si navadno mislimo. V resnici se tudi kar precej procesov v telesu zgodi, še preden se zares zavemo, da se je porod začel. Tisti bolj aktivni del poroda, ki ga opisujete vi, je bil pri vas običajno dolg, drugi je bil krajši kot prvi. Navadno ima posamezna ženska nek vzorec, po katerem rojeva, tako da lahko pričakujete, da bo tudi vaš tretji porod podoben drugemu ali pa bo še krajši; vedeti pa moramo, da ni vse odvisno samo od posameznice.

Na porod vplivajo tudi vaša pričakovanja, psihično in telesno počutje, to, ali ste spočiti ali ne, ali ste lačni ali žejni ali ne; Res pa je, da je porod odvisen tudi od drugih dejavnikov, ne samo materinih. Odvisen je tudi od otroka - njegove velikosti, lege. Porod pa je odvisen tudi od vsakokratne situacije: naklonjenosti in načina, kako komunicira osebje, kje se porod dogaja in kdaj se dogaja. Zato je v resnici mogoče le približno reči, kakšen bo naslednji porod, kot tudi vi že veste, ne moremo pa biti prepričani.

Kar precej ljudi verjame, da je hiter porod tudi dober porod. Vendar se lahko zgodi, da porod, ki poteka hitro ali je pospešen, ženska težje prenaša, kot bi bolj umirjen in daljši porod.

Pri razmisleku o tem, ali v tretje roditi z epiduralno ali ne, vam bo morda v pomoč naslednje:

- Kot najbrž veste, je pogoj za uporabo epiduralne analgezije med drugim tudi ta, da je maternični vrat že do neke mere odprt, prezgodnja aplikacija bi lahko negativno vplivala napredek poroda (lahko se celo ustavi). Videli boste, kako se boste počutili in kako bo porod napredoval, pa se boste lažje rekli, kaj potrebujete. Naj vam povem, da se maternični vrat ne odpira linearno, pri marsikateri odpiranje do prvih petih centimetrov vzame več časa kot za nadaljnjih pet centimetrov, kar pomeni, da ste že na več kot pol poti, ko ste odprti pet centimetrov.

- Nekatere ženske drugo porodno dobo (ko otrok dejansko prihaja na svet in čutite potrebo po pritiskanju) ne doživljajo toliko kot bolečo, prej kot izjemno, morda naporno, morda ne, pa tudi ekstatično. Ob epiduralni imate manj možnosti za tako doživetje.

- Verjetno ste že pri prvem in drugem porodu izkusili, kako doživljate porodno bolečino in na katere metode so vam pomagale pri soočanju z njo. Tako lahko lažje predvidevate, kaj vam bi v primeru, da ne bi uporabili epiduralne, še prišlo prav (masaža, topla voda v obliki prhe, menjavanje položajev, gibanje, dihalne tehnike). Uporabite lahko tudi kakšno drugo sredstvo proti bolečinam (maska s plinom, injekcije ipd.), ki imajo lahko nekatere prednosti / slabosti, če jih primerjamo z epiduralno (dostopnost, drugačni učinki in drugačna tveganja, načini aplikacije, brezplačnost ali plačilo).

Pri uporabi epiduralne analgezije nekateri posebej opozarjajo na to, da je pri njeni (pre)zgodnji aplikaciji mogoče pričakovati, da se bodo popadki upočasnili oz. da porod ne bi ustrezno napredoval. Običajno se čaka, da je maternični vrat že do neke mere odprt.

Tudi če se aplicira, ko je porod že aktiven, je mogoče, da vpliva na potek poroda. V literaturi je zmanjšanje moči in pogostosti popadkov in celo odsotnost popadkov omenjeno med možnimi stranskimi učinki uporabe epiduralne. Za vzpostavitev dovolj močnih in pogostih popadkov se nato uporabljajo umetni popadki. V Sloveniji je kar običajno (ne pa vedno), da se ob uporabi epiduralne dajejo umetni popadki.

Naj vam še povem, da nekateri opažajo, da se ženske, ki so zelo napete, po aplikaciji epiduralne bolj sprostijo, zaradi česar je porod hitrejši.

Mogoče bi bilo razmišljati tudi tako: za potek poroda je dobro, če je ženska bolj aktivna kot pasivna (hoja, menjavanje položajev, različno gibanje). Pri uporabi epiduralne pa je gibanje bolj omejeno, kar precej žensk leži in bolj malo menja položaje. Tudi to bi lahko skupaj z epiduralno vplivalo na moč in pogostost popadkov. Gre za to, da je rojevanje zelo kompleksno dogajanje, pa še ženske smo zelo različne.

Tile otroci pa niso kar tako, že v nosečnosti nam delajo skrbi J.
Nekateri otroci se obrnejo čisto zadnji hip, zato je treba pred vsakim posegom nujno preveriti, v kakšni legi je otrok trenutno. Je pa res, da nekateri kar vztrajajo v prečni legi.

No, kadar govorimo o medenični vstavi, mislimo na čisto zadnjično vstavo, popolno ali nepopolno zadnjično-nožno ali popolno ali nepopolno nožno.

V Sloveniji nekateri strokovnjaki znajo narediti zunanji obrat, ne pa vsi, nekatere porodnišnice (npr. kranjska) slovijo po tem, da naredijo veliko zunanjih obratov. Pred posegom se pogovorite s tistim, ki ga bo opravil, še prej pa s svojo zdravnico o tem, kakšna so tveganja in pričakovane koristi.

Otroka, ki je v medenični vstavi, je mogoče roditi vaginalno, tudi otroke v nožni vstavi. Če želite več informacij o tem, je najbolje, da pokličete na mamoZOFO in se dogovorimo za srečanje.

Je pa res, da se v Sloveniji v takih primerih zelo hitro odločijo za carski rez; včasih carski rez zaradi nožnične vstave tudi načrtujejo vnaprej.

Budna pri carskem rezu

V nekaterih evropskih državah in v ZDA za carski rez uporabljajo področno anestezijo (spinalno ali epiduralno, različno po različnih državah in bolnišnicah). Za nekatere ženske je pomembno, da so pri zavesti med rojstvom otroka, nekatere se želijo izogniti splošni anesteziji zaradi različnih vzrokov in podobno. Skratka, izkušnje kažejo, da ima področna anestezija lahko nekaj prednosti pred splošno. V slovenskih porodnišnicah se ne uporablja pogosto, to je lahko povezano s pomanjkanjem anestezistov, izkušenj in osebnim prepričanjem oz. prakso posameznih zdravnikov oz. timov in morda še čim.

Vsekakor lahko poveste, kakšno obliko anestezije bi želeli. Še posebej, če že vnaprej veste, da boste rodili s carskim rezom, se že zdaj v nosečnosti pogovorite o tem, kaj bi želeli, v bolnišnici pa vam bodo povedali, kakšne so možnosti za uresničitev vaših želja. Morda lahko v drugi porodnišnici dobite pozitiven odgovor, če vam v prvi rečejo, da to pri njih ni mogoče.

 
Pri obeh oblikah anestezije (splošni in področni) so mogoči zapleti. O nekaterih zapletih pri epiduralni sem že pisala, če vas zanima, lahko poščete pod geslom epiduralna. Pomembno je tudi, kako izkušeni so pri aplikaciji posamezne oblike in kateri vidiki izkušnje so za vas pomembni.

Ker smo ljudje različni in ker imamo morda kakšne posebnosti (preobčutljivost na katero izmed snovi, kakšno kronično bolezen, miopijo ipd) priporočam, da se o obliki anestezije pogovorite z zdravnikom ali zdravnico, ki jo bo izvajal. Povejte, kaj vi pričakujete, opišite mu svoje zdravstveno stanje (če so kakšne posebnosti) in se z njegovo ali njeno pomočjo res dobro informirajte o prednostih in slabostih posameznih metod, o dostopnosti v posamemezni porodnišnici in o tem, ali je vedno na voljo ali ne...

Pomislite lahko tudi na možnost, da bi v primeru splošne anestezije morda lahko vaš partner s kamero ali fotoaparatom posnel vašega otroka, ga vzel v naročje ipd., tako da bi vam na nek način pomagal pri ohranjanju podob, če vam je to pomembno.
Če bi želeli epiduralno anestezijo za carski rez, se že prej, torej zdaj v nosečnosti, dogovorite o svojih željah. Mislim, da je to zelo dobra izbira, če vam je pomembno, da ste pri zavesti in da lahko svojega otroka vidite takoj ali pa če imate objektivne ali subjektivne zadržke glede popolne anestezije. V slovenskih bolnišnicah običajno ne želijo, da je ob operaciji navzoč kdo od bližnjih, a če si tega želite vi in vaš mož, je vredno vztrajati in si to priboriti.


Informacije ne nadomeščajo posveta z zdravnikom.