ŠOLA ZA STARŠE

Šole za starše ali materinske šole so v Sloveniji organizirane v okviru posamezne porodnišnice ali v zdravstvenih domovih, pa tudi nekatera društva oz. združenja organizirajo priprave na porod in starševstvo (za več informacij o slednjih si lahko pogledate www.mamazofa.org ) Ponekod so organizirani tudi tečaji za zgodnjo nosečnost in posebni tečaji za bodoče očete. Tečaji se med seboj razlikujejo po dolžini, vsebinah in organizaciji. Prav tako je ponekod v okviru šole za starše organizirana telesna vadba za nosečnice.

Ker so oblike in urniki precej različni, je morda najbolje, da povprašate pri medicinski sestri ali babici, ki sodeluje z vašim ginekologom. Ponekod so v čakalnicah na voljo pisne informacije o organizaciji in terminih.

Ne čakajte z udeležbo pri pripravi na porod na zadnji trenutek, kajti porod vas lahko preseneti in se začne pred predvidenim datumom. Če se oba s partnerjem strinjata, da bo navzoč ob porodu, je dobro, da se tudi on na to pripravi. Predvsem je pomembno, da se pogovorita o medsebojnih pričakovanjih. Informacije, ki jih boste dobili na šoli za starše, pri prebiranju knjig in revij, ob pogovorih s prijateljicami in ob pregledih pri ginekologu, bodo raznovrstne. Ugotovite, kaj potrebujete vi sami in kakšne so želje vašega partnerja.

Potrdilo o obisku šole za starše + obveznost plačila za spremljevalca

Gre za dve različni stvari. Nekaj je potrdilo o tem, da ste obiskali šolo za starše. Drugo je, da za navzočnost ob porodu prispevaš določen znesek. V Sloveniji so tu v veljavi različne prakse.

Kot raziskovalka na področju obporodne skrbi trdim, da je v primeru, ko to dvoje združimo, obisk šole za starše nekakšna prisila bodočim očetom oz. partnerjem oz. tistim, ki bodo kot spremljevalci pri porodu. Prepričana sem, da je dobro, če so spremljevalci dobro informirani in dobro pripravljeni na to, kaj se bo dogajalo med porodom. Nikakor pa ne podpiram prakse, da je treba za navzočnost pri porodu prispevati finančna sredstva. Še manj se mi zdi sprejemljivo, da se zahteva potrdilo, da je spremljevalec ali spremljevalka obiskovala šolo za starše. Ponekod je praksa, da s potrdilom o obiskovanju šole za starše za navzočnost ob porodu plačaš manj, brez potrdila pa nekaj več.

Skratka, mislim, da bi morali obveznost šole za starše kot pogoj za navzočnost pri porodu odpraviti. Odpraviti bi morali tudi obvezni finančni prispevek za navzočnost pri porodu. Ženska ima pravico, da jo pri porodu spremlja nekdo od njenih bližnjih, in ne samo eden, pač pa tudi več, če si tako želi, nikakor pa ne bi smel biti pogoj opravljen krajši ali daljši tečaj. Žal mi je, da se ta pravica ne uresničuje v praksi. Morda pa moramo ženske malo zaropotati in se postaviti zase.