Babiška izkušnja na Novi Zelandiji

Dežela, kjer sta ženska in babica v partnerskem odnosu;
babica spremlja družino od spočetja do konca poporodnega obdobja;
kar 90 % žensk prejme kontinuirano babiško obravnavo;
so vse babice samostojne zdravstvene delavke;
spoštujejo kulturno raznolikost in varnost;
maorske porodne tradicije še živijo.

»Tromesečno izkustvo babištva na Novi Zelandiji je bilo zame odkritje novega nivoja babiške identitete, prakse in organiziranosti ter vir neusahljivega navdiha za prihodnost.«

Mateja Kusterle, prof. ang. in špa., dipl. babica