Svetovanja za nosečnost, porod in poporodno obdobje

 

Izvajamo osebna svetovanja in svetovanja po e-pošti in telefonu, ki pokrivajo različne teme iz obporodnega obdobja:

- informiranje in svetovanje za zdravo nosečnost, fiziološki porod in zdravo poporodno obdobje (s posebnim poudarkom na skrbi za podporo zdravim izbiram v nosečnosti in med porodom, na primer izbira porodnišnice, vrste poroda,  in soočenja s porodno bolečino);

- informiranje, svetovanje, podpora in pomoč v obporodnih stiskah (odločitve o nosečnosti, stiske zaradi travmatične izkušnje poroda, poporodne stiske in depresije; na primer pri nepričakovanih izidih presejalnih testov v nosečnosti, soočanju z napovedmi o ogroženem zdravju otroka, nenadnem odhodu partnerja v nosečnosti, v primerih travmatičnih dogodkov, kot so huda bolezen ali smrt otroka, travmatičen porod).

- zagovorništvo žensk in njihovih družin v obporodnem obdobju v zdravstvenem sistemu za zmanjševanje posledic kršitev pravic pacientov (na primer informiranje in pomoč ob pridobivanju zdravstvene dokumentacije o porodu ali otroku, usmerjanje skozi postopke za uresničevanje pravic, spodbujanje partnerskega sodelovanja, še posebej v primerih avtoritarnega pristopa zdravstvenih strokovnjakov, pomoč pri zagotavljanju ustrezne zdravstvene skrbi pri posebej ranljivih primerih, na primer ženske z izkušnjo spolne zlorabe, nasilja v družini).