Negativna porodna izkušnja? Beseda je vaša!

 Zaupajte nam svojo porodno izkušnjo na https://praviceporodnice.org/uresnicevanje-pravic/ (klik na 4. stolpec Vaša porodna izkušnja) ali na info@mamazofa.org.

 Pri Združenju Naravni začetki si že vrsto let prizadevamo za kakovostno obporodno skrb v Sloveniji. Veseli nas, da se krepi ozaveščenost o pomenu dobre porodne izkušnje za ženske, otroke in družine. Vendar pa nas neredko poiščejo mame, ki med porodom izkušajo neprimerne prakse in nasilje.

 Če ste rodili v porodnišnici ali doma od začetka 2021 dalje, kakorkoli, vaginalno ali s carskim rezom in če je bila vaša izkušnja huda, travmatična, boleča in če ste med porodom doživeli nespoštovanje, prisiljene položaje, neustrezne dotike, nepotrebne postopke in ukrepe, če ste se počutili ponižane, če vas niso informirali, če ste bili brez besede pri odločanju, če so vam odrekali, kar ste potrebovali ali vas silili v nekaj, česar niste želeli, in podobno; če vas spomin na porod še danes boli, si prosimo vzemite nekaj minut in zapišite, kaj ste doživeli. 

Porodno izkušnjo nam lahko zaupate na https://praviceporodnice.org/uresnicevanje-pravic/ (klik na 4. stolpec Vaša porodna izkušnja) ali pošljete na info@mamazofa.org.

Pojasnilo:

Lahko gre za del izkušnje ali za opis poroda v celoti, lahko opišete več porodov. Lahko piše tudi partner, partnerka ali spremljevalka, spremljevalec, ki je bila, bil pri porodu. Zapis je lahko zelo kratek, srednji, zelo dolg … Vsak je izjemno dragocen. 

Prosimo samo za dva obvezna podatka: za letnico poroda in ime porodnišnice oziroma informacijo, da je šlo za porod doma. 

Imena porodnišnice ne bomo javno povezovali s posameznim opisom. Vaše osebne podatke, ki / če nam jih boste zaupali, bomo skrbno varovali. V javnosti ne bomo objavili nobenih osebnih podatkov ali podatkov, po katerih bi vas bilo mogoče prepoznati. Ne bomo jih uporabili v nobene druge namene.

S poslanim gradivom bomo ravnali zelo pazljivo. Izkušnje bomo deloma ali v celoti uporabili za javno predstavitev problematike (na primer za predavanja, prispevke, ki bodo javno objavljeni, obveščanje javnosti).

Namen zbiranja porodnih pričevanj v našem projektu Porodnice ne ležite, babice vstanite!:

• Posredovane izkušnje bodo še posebej dragoceno izhodišče za izobraževanje in ozaveščanje babic, ki ga pripravljamo in ga bomo izvedli spomladi 2024.

• Na podlagi analize izkušenj bomo pripravili izsledke in jih objavili. Z njimi bomo dopolnili že objavljeno študijo o kršenju pravic in nasilju med porodom v Sloveniji Ničelna toleranca do nasilja med porodom https://praviceporodnice.org/.../STUDIJA-Nicelna..., v kateri smo analizirali porodne izkušnje do 2018 ter porodne izkušnje v času epidemije COVID-19 Pravice porodnice v času izrednih razmer https://praviceporodnice.org/.../ZDRAVSTVENI-STROKOVNJAKI....

• O izsledkih bomo obvestili tudi odločevalce v babištvu.

Naš cilj je uveljavitev pravic porodnice v praksi, ki je eden izmed pogojev za odlično obporodno skrb v Sloveniji. 

www.praviceporodnice.org

Od hudih porodnih izkušenj do odlične obporodne skrbi!

Irena in Zalka, Združenje Naravni začetki 

#praviceporodnice

#porodnapobuda

#impact4values

 

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.