Nobeno porodno okolje ni imuno na zlorabe moči

Zlorabe moči pri porodu? Nobeno porodno okolje ni imuno, žal!

Strokovna pomoč pri porodu je ključna pri porodu v porodnišnici in pri porodu doma.

Vprašati se je treba: Kakšna so znanja in spretnosti posamezne babice? Na čem je utemeljeno njeno delovanje? Je v prid porodnice in otroka?

V javnost prihajajo podatki o neprimernih, nedopustnih dejavnostih in opustitvah dejanj določene babice pri porodih doma. Nujen je ustrezen odziv babiške stroke, ki med drugim jasno razmeji med kakovostnim delom in zlorabo. V nasprotnem primeru babiška stroka sodeluje pri ustvarjanju (napačnega) splošnega prepričanja, po katerem je kar vsak porod doma zaznamovan kot grožnja ženskam in otrokom. To pa se ne sklada s sodobnimi znanstvenimi spoznanji.

Ustrezne ustanove, kot sta Ministrstvo za zdravje in Zbornica zdravstvene in babiške nege, bi morale okrepiti aktivnosti glede uresničevanja pravic porodnic ne glede na to, kje te rodijo in zagotavljati nadzor nad kakovostjo dela ter učinkovito ukrepati ob domnevnih kršitvah.

Združenje Naravni začetki se zavzemamo za urejene pogoje, v katerih nosečnice izberejo porodno okolje glede na svoje potrebe in zdravstveno stanje.

Že leta 2010 smo v Porodni pobudi, našem predlogu za dobro urejen sistem, zapisali: “Zagotovljena je izbira porodnih okolij z ustrezno strokovno pomočjo”: https://www.mamazofa.org/akcije/porodna-pobuda

Svoje poslanstvo jemljemo resno. www.praviceporodnice.org

Zbiramo negativne porodne izkušnje, jih skrbno proučujemo, oblikujemo poročila in priporočila za spremembe ter jih aktivno spodbujamo. Vaša pričevanja so dobrodošla na naslovu info@mamazofa.org. Prejeli boste natančne informacije glede namena, rabe in varstva osebnih podatkov.

Na nas se lahko obrnete, če se ste zaradi dogajanja ob porodu doma v stiski, travmirani, doživljate tesnobo, strah, panične napade, ste depresivni in podobno, in potrebujete osebni svetovalni pogovor.

#praviceporodnice

#porodnapobuda

#poroddoma

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.