Odprto pismo ob dvajsetletnici Oddelka za babištvo

Kaj praznujemo?

Obeležujemo 20 let izobraževanja diplomiranih babic. S hvaležnostjo se oziramo k predhodnicam in predhodnikom, ki so prispevali k temu, da lahko danes praznujemo brstenje avtonomnega /neodvisnega babištva. Zanj sta nujna kakovostno izobraževanje in usposabljanje ter stanovska podpora.

Avtonomno babištvo razumemo med drugim kot poklic kritično razmišljujoče in predane osebe, ki ne sklepa kompromisov v škodo žensk, pa tudi ne v škodo babištva. Avtonomna babica se je pripravljena pogovarjati, kresati mnenja, in v razpravi upoštevati moč argumentov in ne argumente moči. Taka babica se bo kljub tveganju, da ne bo priljubljena med kolegicami, javno oglasila, če bo presodila, da je to pomembno za ženske ali babištvo.

Ženske potrebujejo kompetentne babice, ki se bodo postavile zanje, in to vseh porodnih okoljih.

Ženske potrebujejo babice s kar najboljšim znanjem in spretnostmi.

Babištvo je mogoče uresničevati šele v sodelovanju z ženskami, ki ga potrebujejo.

V Sloveniji si trenutno formalno babiško izobrazbo pridobijo študentke in študenti babištva na edinem Oddelku za babištvo na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Ta je del javnega izobraževanja. Odlično delo Oddelka za babištvo potrebujejo predvsem ženske in bodoče družine, za katere bodo bodoče diplomantke/-ti babištva zagotavljale babiško oskrbo.

Česa ni moč praznovati? Zaskrbljujoče je, zaskrbljujoča so:

- pomanjkanje prepoznanja dela in prizadevanj babiške avantgarde (avantgarde v najboljšem pomenu te besede – tistih, ki uresničujejo samostojno babištvo, ki se aktivno udeležujejo dodatnih izobraževanj in usposabljanj, so študiozno naravnane), ki predstavlja najvitalnejši del naprednega babištva v Sloveniji;

- umanjkanje stanovske podpore in celo njihovo izključevanje iz javnih dogodkov. Kako je mogoče, da na obeležitev 20. letnice ustanovitve Oddelka za babištvo – na Slavnostno akademijo z naslovom 'Kako se rodi babica?' niso posebej povabljene tiste nekdanje študentke babištva, ki orjejo ledino avtonomnega babištva za vsa porodna okolja?;

- okrnitev in tudi enostranska prekinitev sodelovanja s strokovnjakinjami in strokovnjaki, ki so aktivno sodelovali pri vzpostavljanju babiške paradigme v Sloveniji in/ali pomembno prispevali h kvaliteti programa na Oddelku za babištvo; pri tem gre med drugimi za priznane pediatre, babice, sociologinje, humanistke, strokovnjakinje s področja socialnega dela, ki je bila izvedena brez predhodnih vabil na osebne pogovore, zgolj z elektronskim obvestilom, kar se je nekaterim zgodilo v poletju 2016;
sprašujemo se o vplivu aktualnega kadrovanja na kakovost izobraževalnega procesa;

- sodelovanje pri raziskavah, ki so konceptualno in izvedbeno nezdružljive z babištvom (o eni izmed njih smo bile seznanjene na primer v prispevku novinarke T. Lesničar Pučko Je kokoš pripravljena; https://www.dnevnik.si/1042751364);

- podcenjevanje in ignoriranje dela in pobud nevladne organizacije Združenje Naravni začetki, ki se specifično, neposredno in namensko že dolga leta posveča kakovosti obporodne skrbi in podpori babištvu na nacionalni ravni; v kateri se združujejo pobude žensk;

- izključevanje zainteresirane javnosti, tudi nevladnih organizacij pri pripravi Strokovnih usmeritev za načrtovani porod doma;

- izključevanje samostojnih babic iz delovne skupine, ki je pripravljala Strokovne usmeritve za načrtovani porod doma (navkljub izraženemu interesu v skupino ni bila vključena nobena od samostojnih babic);

- nedopusten konformizem in popuščanje pri oblikovanju Strokovnih usmeritev za načrtovani porod doma pri tematikah, ki lahko ogrozijo zdravje in življenja žensk in otrok (npr. babica pri porodu doma – navkljub kompetencam, ne bi smela uporabljati zdravil, vključno z zdravili za preprečevanje poporodne krvavitve. Takšna prepoved lahko resno ogrozi zdravje ali življenje ženske);

- način izvajanja prakse študentk in študentov babištva in pogoji dela babiških začetnic/začetnikov: pri Združenju Naravni začetki arhiviramo številna pričevanja o neustreznih pogojih za pridobivanje praktičnega znanja in spretnosti sodobne babiške oskrbe, in tudi o poniževanjih, o tem, da nekatere avtoritete zlorabljajo svoj položaj in »kaznujejo« najbolj napredne, ki se nagibajo k avtonomnemu babištvu, med drugim s prisiljevanjem v izvajanje postopkov, ki niso v skladu s sodobnimi babiškimi smernicami.

Le babica z dostojanstvom lahko zagotavlja dostojanstvo ženske.

Nina Radin, samostojna babica

Združenje Naravni začetki
predsednica Irena Šimnovec,
vodja programov dr. Zalka Drglin

Porodna pobuda: www.mamazofa.org/akcije/porodna-pobuda
Nežna pobuda: www.mamazofa.org/nmo/nezna-pobuda/

Ljubljana, 8. december 2016