Poročilo o delovanju Združenja Naravni začetki v letu 2022

Poročilo o delovanju v letu 2022 - povzetek

Vsebina

Na programski ravni smo v letu 2022 nadaljevale z izvajanjem uspešnih programov iz prejšnjih let, v katerih smo informirale, izobraževale, delovale kot zagovornice za bodoče starše in starše po rojstvu otroka ter informirale, svetovale, pomagale in podpirale v obporodnih stiskah. Veliko dela smo posvetile zagovorništvu žensk v sistemu porodne skrbi, še posebej pravicam porodnice. To področje zahteva dolgoletno vztrajno delo in povezovanje vseh sodelujočih. Zelo smo ponosne na nov spletni portal praviceporodnice.org, ki smo ga odprle v jeseni 2022. To je izjemen dosežek na tem področju za Slovenijo in tudi širše, saj pravice porodnice do sedaj še niso bile predstavljene tako celovito, poglobljeno in praktično.

Tri izvajalke so izvedle: 

  • 17 delavnic (12 na spletu), ki se jih je udeležilo več kot 160 udeleženk in udeležencev; 
  •  več kot 270 individualnih svetovanj (osebno, po telefonu, e-pošti, prek zooma itd.) – zagovorništvo, obporodne stiske, priprava na porod in življenje z otrokom za več kot 75 posameznic in njihovih družin;
  •        več kot 50 informiranj s področij našega delovanja (info za pomoč po rojstvu otroka na domu, izobraževanje za doule, delovanje sistema porodne pomoči v Sloveniji itd.). 

Zagovorništvo:

  • 5 srečanj delovne skupine s sedmimi babicami iz slovenskih porodnišnic;
  • spletni posvet V sodelovanju. Za pravice porodnice (okoli 70 udeleženk in udeležencev, 8 izvajalk);
  • nov spletni portal praviceporodnice.org.

Sodelovali smo z različnimi organizacijami v Sloveniji in tujini.

Organizacija in finance

11 prostovoljk in prostovoljcev je opravilo 1302 uri dela. 

Društvo v celoti upravljamo s prostovoljskim delom.

Imeli smo eno zaposlitev za šest mesecev za polovični delovni čas in eno za polni delovni čas za tri mesece.

Sofinancerji v letu 2022:

•    Mestna občina Ljubljana (11.000 EUR)

•    Active Citizens Fund (od oktobra 2020 do septembra 2022 - 47.069,95 EUR)

•    Mestna občina Kranj (1.000 EUR) 

Pridobitna dejavnost: 4.327,55 EUR

Donacije: 1.795,04 EUR

Stroški v letu 2022:

  •  stroški dela (plače, avtorski honorarji, plačilo s.p.) 21.253,19 EUR
  • stroški prostovoljskega dela 655,64 EUR
  • stroški administracije in storitev (najemnine, telekomunikacijski in drugi stroški obratovanja, storitve) 9.445,55 EUR
  • stroški amortizacije 547,50 EUR

HvHvala financerjem in sofinancerjem naših programov in projektov, podpornikom in donatorjem.

V priponkah so letna vsebinska in finančna poročila za leta 2022, 2021 in 2020.
Letna finančna poročila so dosegljiva na AJPES.