Prejetje listine ob vpisu babištva na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva

Veliko dela Združenja Naravni začetki je bilo vloženega za vpis babištva v Register nesnovne kulturne Slovenije in za vpis babištva na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Hvala vsem, ki ste sodelovale pri tem! Naše društvo je eden od nosilcev nesnovne kulturne dediščine babištva v Sloveniji in včeraj smo v Narodni galeriji s ponosom prejele listino ob vpisu babištva na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.
Listino je nam in predstavnicam Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije izročila ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko.