Program dogodka Nežno me objemi 27. marca 2015

 

Dogodek Nežno me objemi

Petek, 27. marec 2015 od 11.00 do predvidoma 15.15 ure

Hostel Celica, Ljubljana

 

Program

11.00  - 11.30 Otvoritev

sodelujejo:

Irena Šimnovec, predsednica Združenja Naravni začetki

Mateja Šepec Jeršič, sodelavka Regionalnega centra za okolje Slovenija, ki soupravlja Program za NVO

 Melina Omrzel Petek, zastopnica pacientovih pravic

 

11.30 - 13.45 Tematski prispevki o prvi uri po rojstvu otroka

sodelujejo:

dr. Zalka Drglin, raziskovalka, vodja projektov pri Združenju Naravni začetki, avtorica znanstvenih, strokovnih in poljudnih prispevkov

viš.pred. Teja Škodič Zakšek, dipl. ing. grad., dipl. bab., magistra babištva (MSc UK) in predstojnica oddelka za babištvo na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani  ali asist. mag. Metka Skubic, dipl. bab., univ. dipl. ped., zaposlena na oddelku za babištvo na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani

dr. Borut Bratanič, dr.med., pediater neonatolog

Nina Radin, dipl. slik., dipl. bab., samostojna babica

Mateja Kusterle, študentka 3. letnika na oddelku za babištvo na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani

Tanja Potočnik, certificirana dula CD(DONA), bivša LLL svetovalka

Urška Savodnik, mama, IBCLC, LLL svetovalka, doula

Renata Kocbek Mikložič, mamica dveh otrok, učiteljica masaže in joge za dojenčke

Maruša Strgulc, dr. med., ginekologinja in porodničarka, zaposlena v Splošni bolnišnici Jesenice

 

 13.45 - 14.15 Razprava

14.15- 14.30 Odmor

14.30 – 15.15 Natisk pleničk

15.15  Zaključek dogodka