Radi imamo začetke

Radi imamo začetke; naravne začetke, Naravne začetke  ...

in začetke projektov

S septembrom smo s prijetno vznemirjenostjo začele izvajati projekt Porodnice ne ležite, babice vstanite! 

Zalka je na 2. babiški konferenci predstavila neprimerne prakse in nasilje v slovenski obporodni oskrbi, np. nespoštljiv odnos, različne nesprejemljive prakse, kot je ne-informiranje pred izvedbo postopka in posega ter izvedba brez soglasja, nepotrebne postopke in posege. Poudarile smo, kaj je potrebno za spremembo in uresničevanje pravice porodnic, ki jih lahko spoznate tudi vi na https://praviceporodnice.org.

V projektu nadaljujemo z že uspešnimi sodelovanji z babicami in pripravljamo nova. Tudi z vami, drage mamice, želimo okrepiti naše skupno pot do sočutne porodne oskrbe v Sloveniji.

O tem pa več v naslednjih objavah …

#praviceporodnice

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.