Sporočilo za javnost: Nežno me objemi - prva ura po rojstvu otroka

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 14. januar 2015

Nežno me objemi – prva ura po rojstvu otroka

Maternica je naravni življenjski prostor še nerojenega otroka. Obliva ga plodovnica, toplo mu je, dobiva hranila in kisik, je v zavetju in neprekinjeni bližini materinega srca, okrožen z zvoki njenega telesa in njenim glasom. Kaj pa je naravni in najboljši življenjski prostor za pravkar rojeno človeško bitjece? Tudi takoj po rojstvu materino naročje najbolj ustreza njegovim potrebam. Otroček v najtesnejši bližini z mamo dobi vse, kar potrebuje: zavetje, varnost, tolažbo, toplino in toploto, domač vonj, človeški dotik, prve »dobre« bakterije ter prvo hrano in pijačo v obliki mleziva, prvega mleka.

Danes raziskovalci ugotavljajo številne dobrobiti spontanega ravnanja matere in otroka v prvi uri po rojstvu in se posvečajo podrobnostim njune čudovite medsebojne igre. Znanstveniki dokazujejo številne kratkoročne in dolgoročne pozitivne telesne, čustvene, mentalne in socialne vplive neprekinjenega kožnega stika v prvi uri po rojstvu na otroka in mamo.

Z oblikovanjem prve ure po rojstvu po meri otročka, mame in očeta pa zaobjamemo tudi pravico do zasebnosti v zdravstveni obravnavi. V Združenju Naravni začetki se v projektu »Nežno me objemi«: Zagovorništvo pravice do zasebnosti ženske in otroka (družine) v prvi uri po rojstvu« osredotočamo na prvo uro družinskega življenja v zdravstveni ustanovi.

Pravica do zasebnosti je ena od ključnih pravic v življenju posameznika in družine. Zajema tudi pravico do nemotenega oblikovanja družinskega življenja. Prav tako imamo pravico izbirati okoliščine, v katerih postajamo starši in jih sooblikovati. Rojstvo otroka je eden od izjemnih dogodkov družinskega življenja, skupaj  z najbolj intimnimi odnosi med ljudmi, spolnostjo, čustvenim življenjem je sestavni del tistega, kar želimo ohraniti kot zasebno. Danes se družinsko življenje največkrat začne v porodnišnici. Eden od velikih izzivov vseh vpletenih je, kako najbolje združevati ustaljene postopke oskrbe, zdravstvene nege in nenujne medicinske postopke v zdravstveni ustanovi s pravico do oblikovanja začetka družinskega življenja kot zasebnega dogodka - če le otrokovo in materino zdravstveno stanje to dopuščata.  V projektu osvetljujemo ključne potrebe otroka, matere in očeta in predlagamo poti za krepitev dobrih praks, ki omogočajo nemoteno prvo druženje družine.

Na tej povezavi bomo objavljali:

(1) informacije

 o številnih dobrih praksah,

o izkušnjah,

o izsledkih raziskav,

o pisnih in elektronskih virih,

torej vse, kar vemo in kar bomo še (iz)vedeli o neposrednem stiku matere in otroka, tako imenovanem kožnem stiku, dotikanju kože s kožo;

(2)  izkušnje staršev v prvih 3600 sekundah po prihodu otročka na ta svet.

Spremljali bomo, kaj se dogaja prvo uro po rojstvu z otročki v slovenskih porodnišnicah.

Podprli bomo bodoče starše, da bodo oblikovali dragoceni čas po rojstvu otroka v skladu z njihovimi potrebami, možnostmi in znanstvenimi dognanji.

Pri doseganju in varovanju pravic do nemotene prve ure po rojstvu otroka v porodnišnicah bomo zagovorniki staršev in bodočih staršev.

Sodelovali bomo s študentkami in študenti babištva.

Vključili bomo različne odločevalce in jih povabili k aktivnemu oblikovanju okoliščin za uresničevanje stika kože s kožo v slovenskih porodnišnicah.

Že sedaj vas vabimo, da se nam pridružite v petek, 27. marca 2015, na dogodku Nežno me objemi, ki bo predvidoma v Hostlu Celica v Ljubljani. O podrobnostih vas bomo še pravočasno obvestili.

Z zaupanjem, da skupaj lahko ustvarimo nežno dobrodošlico za novorojene,

dr. Zalka Drglin in Irena Šimnovec, Združenje Naravni začetki

 

 

 Podprto s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009-2014.