Uspelo je! Vpis babištva v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije

 Združenje Naravni začetki in Zalka Drglin v okviru NIJZ smo pred časom dali pobudo, da se babištvo vpiše v slovenski Register nesnovne kulturne dediščine. Po velikih naporih, pri katerih smo intenzivno sodelovali, je predlog uresničen!Srčno upamo, da bo to spodbuda slovenskemu babištvu, da postalo tako napredno in avtonomno, kot ga ženske potrebujejo.Glejte "Babištvo" pod številko 99 https://www.gov.si/teme/nesnovna-dediscina/#e41268